ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 16.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На шестнадесети май                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 529 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.С.К., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от С.Г.К. с представено пълномощно в съдебното заседание.

Ответникът С.Г.К.К., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна О.П., редовно уведомена, не се представлява.

Заинтересованата страна С.Г.К., редовно уведомен, се явява.

Заинтересованата страна Н.Г.К., редовно уведомен, не се явява.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице основания за отлагане разглеждане на делото в друго съдебно заседание, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на С.С.К. против отказ № 17-20/16.01.2017 г. на началника на СГКК - Бургас за извършване на изменение на кадастрална карта.

 В залата се явява заинтересованата страна С.Г.К.. Съдът запознава заинтересованата страна с процесуалните действия, извършени до момента.

С.К.: Жалбата е основателна. Нямам доказателствени искания. Законът е красноречив. Да се приключи събирането на доказателствата. От наша страна няма да представяме нови доказателства.

 Съдът счита, че делото е изяснено от фактическата страна, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на устните състезания:

С.К.: Имам пълномощно да представлявам майка ми. Прилагам и удостоверение за раждане, което да докаже родствената ни връзка. Освен изявление от моя страна, права и изявление и от името на майка ми, на която съм процесуален представител съгласно пълномощно, което сега Ви представям. Моля да считате, че моето изявление по съществото на спора е и изявление на жалбоподателя С.С.К..

Моля да  бъде отменен отказа за изменение на кадастралната карта, който е обжалван. Представям подробно писмено становище, което моля да бъде взето предвид при постановяване на решението.

Изцяло сме спазили нормативната наредба на ЗКИР.

 В началото СГКК - Бургас  не е издала примерни номера на разделен имот, т.е. в началото разделението е било съгласно предложеното от нас разделение на имота - да се раздели от един на три, като този по средата остава наш. Последващите решения на СГКК - Бургас  са в разрез с  разпоредбите и спират изменението на териториалната карта. По този начин сме лишени от конституционното си право да се разпореждаме с този имот по начин, по който ние искаме, тъй като при всяка една смяна на собственост и други промени, ще ни искат скица на кадастралната карта.

Моля да имате предвид, че всичко, което казах, представих и в писменото становище.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: