ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 14.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети юни                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 526 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11: 25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Т.И., редовно призован, не се явява,  представлява се от адвокат О., с  пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА изп.директор на ИАРА, редовно призован, се явява юрисконсулт М.,  с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ О.: Моля да не се дава ход на делото тъй като не са призовани останалите участници в процедурата за вписване в регистъра на риболовните кораби и също така с цел процесуално икономия, поддържаме искането си и моля да задължите ответника да се представи пълната административна преписка създадена във връзка обжалваните административни актове, включително и подаваните от участниците документи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да не се дава ход на делото.

 

Съдът счита, че ход на делото не следва да се дава, с оглед непризоваване на заинтересованите страни в производството, като ответника следва да бъде задължен в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание да представи списък на заинтересованите лица с адреси за тяхното призоваване, както и пълната административна преписка по обжалвания административен акт, включително и документите подавани от лицата. С оглед на горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание, да ПРЕДСТАВИ списък на заинтересованите лица с адреси за призоваването им.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи пълната административна  преписка по обжалваните административни актове, най-късно седем дни преди следващото съдебно заседание.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.09.2016година, от 11,30часа, за която дата и час жалбоподателя и ответника са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: