ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 12.06.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На дванадесети юни                                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 524 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.П.В. се явява лично и с адвокат К..

Ответникът- ВПД Началник на РУП Несебър не се явява, редовно уведомен.

 

Адвокат К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по повод жалбата на И.П.В. против заповед рег. № 304з-48/16.02.2015г. на ВПД Началник РУП Несебър, с която е наложено дисциплинарно наказание „Порицание” за срок от 6 месеца.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Адвокат К.: Поддържам подадената жалба от И.П.В. срещу заповед рег. № 304з-48/16.02.2015г. на ВПД Началник РУП Несебър. Запознахме се с представената от административния орган преписка. Имаме искане по доказателствата. С оглед изясняване на фактическата обстановка изложена в обстоятелствената част на заповедта, която атакуваме, моля да допуснете до разпит свидетеля С.Г.Д., служител на РУ „Полиция” Несебър, който е присъствал на 09.10.2014г. на мястото, визирано в заповедта и е свидетел - очевидец на извършените от страна на моя подзащитен действия, също фиксирани в заповедта.

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподателя свидетел.

 

Сне се самоличността на свидетеля, както следва:

 

С.Г.Д., роден на ***г. в гр. Бургас, с постоянен адрес *** българин, български гражданин, неосъждан, без родство със страните, Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да говори истината пред съда.

 

Свидетелят Д. на въпроси на адвокат К.: Назначен съм като командир на отделение в РУП Несебър от 2004г. Познавам жалбоподателя, с него сме колеги. Спомням си за инцидент във „Вила София”, като за точната дата не мога да се сетя в момента. От ОДЧ бяхме изпратени на сигнал, това беше през миналата година- 2014г., есента. Колегата беше отишъл преди нас. От ОДЧ разбрахме, че руският гражданин Ч. е заплашвал Д., той е наемател в апартамента, Ч. и Д. се съдят относно собствеността на апартамента. Не знам кой е звънял на 112. Въпросният Ч. е заплашвал Д., доколкото си спомням с хладно оръжие и с електрошок, и е нахлул незаконно в апартамента, според твърденията на Д., след което е отказал да го напусне. На нас не ни е работа да установяваме кой е собственик на апартамента. На място имаше екип на СОТ 161, колегата И.В. и той беше на място. Ч. и една жена- рускиня седяха в хола на дивана и се разправяха с Д.. Аз поисках на Ч. и на жената, която беше с него, документ за самоличност, той отказваше да представи такъв, жената също. Двамата се държаха грубо и арогантно, какви сме били ние да искаме документи. Поиска и нашите имена и служебни карти, които му бяха представени още при пристигане на адреса. Предупредихме лицата. В мое присъствие не е извършвано претърсване и изземване на предмети. Когато тръгвахме за районното управление за изясняване на случая, долу пред входа на вилата, на комплекса, забелязахме в задния джоб на Ч. електрошок, по-скоро фенер и в ръката си също държеше такъв електрошок. И тъй като нямаше с какво да дойдат до полицията, ги поканихме с нас. Те заявиха, че желаят да подадат жалба в полицията. Колегата В. му поиска електрошока, двата броя електрошока, понеже се качвахме в полицейския автомобил, и Ч. ги предаде доброволно. Не разполагахме с бланка на протокол за доброволно предаване и за това протоколът беше съставен във фоайето на самото управление и беше подписан от Ч.. Не съм виждал И.В. да бърка в джоба на Ч., за да вземе въпросните фенери-електрошок. Ч. още на място ни заплашваше, звъня на някакви хора и в крайна сметка реши да си даде паспорта, когато се поуспокоиха нещата. Във връзка с този случай имаше проверка, защото мисля, че имаше жалба от Ч., и аз също бях наказан и по-късно ми беше отменено наказанието. Мисля, че с някакъв анекс към въпросната заповед наказанието ми беше отменено от самия орган. Причините за отмяна на наказанието ми бяха, че има някакви пропуски. И на друг колега – Н. Х., също беше отменено наказанието. По принцип имаме инструкции този, който е взел преписките, той да ги работи. Нашата работа е да се закарат до управлението, но кой работи с тях не знам и не ме интересува.

 

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Адвокат К.: Няма да сочим други доказателства. Считаме, че са събрани достатъчно доказателства. Моля да приключите събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат К.: Поддържам жалбата от И.П.В. против заповед рег. № 304з-48/16.02.2015г. на ВПД Началник РУП Несебър, с която е наложено дисциплинарно наказание „Порицание” за срок от 6 месеца. Считаме процесната заповед за неправилна и незаконосъобразна. Моля да ми предоставите срок, в който да изложа становище и да го представя на съда.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на процесуалния представител на жалбоподателя 7-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: