ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 26.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и шести април                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 523 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „БЕЛ 2010“ ЕООД не изпраща представител, редовно уведомен.

За ответника - Директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас не се явява представител, редовно уведомен.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството е образувано по повод жалбата на „БЕЛ 2010“ ЕООД против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-29-0227118/27.02.2017г. на директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас, с която е наредено запечатване на търговски обект „Пицария“ находяща се в гр. Бургас, ул.Фердинандова № 36, стопанисвана от жалбоподателя и е забранен достъпът до обекта за срок от 15 дни.

По делото са постъпили документите, налични в административната преписка по издаване на оспорената заповед.

СЪДЪТ констатира, че с определението за насрочване на делото, връчено на страните, са дадени на същите указания относно доказателствената тежест.

 

СЪДЪТ намира приложените към административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

 

СЪДЪТ, като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: