ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 28.05.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и осми май                            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 517 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13,15 часа се явиха:

Жалбоподателят ЕТ „Слънце-Руска Папазян” - редовно призован, не се явява. за нея се явява адв. Р.-представя пълномощно.

Ответникът Директор на ТД на НАП Бургас - редовно призован, не се явява, не се представлява.

 

Адв. Р.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на ЕТ „Слънце-Руска Папазян” против Решение № 14/16.02.2013 година.

 

Адв. Р.: Поддържам жалбата. Нямам други доказателствени искания. Да се приемат доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид изявлението на адв. Р., Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л. 2.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. Р.: Уважаеми г-н Съдия,  моля да постановите решение, с което да отмените Решение № 14/16.02.2013 г., като съображенията са изложени в жалбата. Моля да приемете допълнение към депозираното възражение с допълнителни мотиви за незаконосъобразност на решението. Независимо от противоречивата съдебна практика по въпроса що е глоба и що е имуществена санкция, законодателят е направил разграничение чрез размера на самите административни наказания, които налага в единия случай за едни и същи по вид нарушения, като ясно е вменил и волята си за тежестта на санкциите, които всеки един правен субект би следвало да понесе за едно и също по вид нарушение и не може по този начин да се поставя знак за различие между различните правни субекти като за едни вид санкция, като глобата не е лихвоносна, а за имуществената санкция да следва да се начислява и лихви.

Моля да имате предвид че междувременно и самият Закон за акцизите и данъчните складове е променен в частта относно размера на налаганите наказания, като считам, че моята  доверителка вече достатъчно пострада и е обременена от наложената санкция като ЕТ.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: