ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 29.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети май                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 516 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 15:18 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.Е.М., редовно призован, явява се лично и с адв. К., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Г.Д.– ПИ при РУ-Поморие към ОД МВР гр. Бургас, редовно призован, явява се лично.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Е.Е.М. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка  № 18-0320-000029/21.02.2018 г., с която на жалбоподателя е наложена санкция по чл. 171, т. 1, б. „б“ ЗДвП – временно отнемане на свидетелство за управление на МПС на водач до решаване на въпрос за отговорността, но не повече от 18 месеца, а именно за 365 дни.

 

Адв. К.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените от административния орган материали. Пред залата чака свидетел – майката на жалбоподателя, която го е придружила, когато се е явил в УМБАЛ - гр. Бургас за даване на кръвна проба. Същата е била отказана за вземане след разговор с дежурния на РУ Поморие, който не е дал по думите на моите клиенти съгласие да бъде взета кръвна проба. Моля Ви да допуснете до разпит тази свидетелка, както и Ви моля на първо място да изискате от од мвр Бургас приложеното към настоящата жалба възражение с № ури251000-4755 от 23.02.2018 г., доколкото считам, че по това възражение следва да е била извършена проверка от страна на ОД МВР за фактите и обстоятелствата, които са изложени в него и те несъмнено ще хвърлят светлина върху развитието на казуса. На второ място моля да изискате от умбал – гр. Бургас справка бил ли е записан в регистъра за явили се в Спешния център на 21.02.2018 г. жалбоподателят за вземане на кръвна проба, в колко часа се е явил и поради каква причина е отказано вземане на кръвна проба в хипотезата на  чл. 13 от Наредба № 1 от 2018 г. на мз, МВР и МП относно установяването на употреба на алкохол и наркотични вещества. На последно място моля за следващо съдебно заседание да бъде призован за разпит като  свидетел дежурният в ру Поморие на 21.02.2018 г. за установяване обстоятелствата във връзка с обаждането от страна на служители на умбал – гр. Бургас и недаването на съгласие за вземане на кръвна проба. Най-общо това са ми доказателствените искания.

 

ответникът: Смятам, че е неоснователна жалбата. Случаят е следният - на 21.02.2018 г. около 13:30 часа служители на ру поморие спират за проверка лек автомобил *********. В хода на извършваната проверка установяват, че водачът на автомобила е Е.Е.М..  Извършена е проверка във вътрешността на автомобила за наличие на забранени от закона вещи. След като не са открити такива, а поведението на водача е подсказвало, че има нещо нередно същият е поканен да даде проба за наличие на наркотични или упойващи вещества. Понеже такъв уред има единствено и само в сектор „Пътна полиция” Бургас, а действието става на територията на РУ Поморие в гр. Поморие същият е поканен да даде проба в сектор „Пътна полиция” Бургас. Заедно със служителите на РУ Поморие г-н М. се явява там, като в сектор „Пътна полиция” Бургас определен служител може да извършва тези проби. Наложило се е да бъде изчакан този служител да дойде, тъй като е обслужвал по това време ПТП. Водачът не е задържан, по никакъв начин не са му ограничени правата. Разполага с мобилен телефон и може да провежда свободно разговори. Малко преди да бъде извършена проверката същият отказва да бъде извършена такава с мотива, че бърза и  има работа. След като се връщат на територията на РУ Поморие му е съставен АУАН, че е отказал да му бъде извършена проверка и му се издава талон за вземане на кръвна проба и химичен анализ с посочена дата, час и място, където може да даде такава. Понеже се намират на територията на РУ Поморие в населено място според цитираната Наредба № 1, а и старата Наредба № 30 щом е в населеното място се дава възможност водачът да даде кръвна проба в рамките на 45 минути и е указано изрично мястото. Това е ЦСМП – Поморие. Това е лечебно заведение на територията на града,  а не друго място. Водачът не се е явил там. Това го установихме, тъй като в рамките на тези 45 минути, когато се яви лицето, от служители от Болничното заведение изискват служител на РУ да отиде на място и в негово присъствие да се вземе кръвна проба. Такова искане не е отправено от медицинските лица и затова не са отишли служители на РУ Поморие да вземат в тяхно присъствие кръвна проба. Видно от приложената жалба на г-н М. същият е посочил, че се е явил в МБАЛ Бургас след като е обиколил няколко други лечебни заведения в по-късен час. Няма да сочи други доказателства.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

Съдът с оглед формулираните от процесуалния представител на жалбоподателя доказателствени искания по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

допуска до разпит в качеството на свидетел майката на жалбоподателя с цел удостоверяване на факти и обстоятелства по заявеното твърдение относно отказа на медицинските лица да вземат кръв за анализ.

 

По отношение искането да се изиска от од мвр Бургас справка относно евентуално извършена проверка по депозирано от жалбоподателя възражение против издаден АУАН съдът намира така формулираното искане за неотносимо към предмета на спора. В настоящето производство се оспорва заповед за прилагане на пам, поради което извършените вътрешноведомствени проверки и актове доколко такива са извършени са неотносими към предмета на спора, с оглед на което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

отхвърля искането за изискване на информация от од мвр Бургас за хода на извършената проверка по депозирано от жалбоподателя възражение.

 

По отношение искането да се изиска справка от умбал – гр. Бургас относно часа и датата на явяване на лицето за взимане на кръвна проба съдът намира така формулираното искане за неоснователно, доколкото видно от приложения талон за изследване полицейските органи са указали на жалбоподателя необходимостта му да се яви в цсмп – Поморие, а не в умбал – гр. Бургас, с оглед на което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

отхвърля искането за изискване на подобна справка и информация от умбал – гр. Бургас.

 

По отношение искането за разпит на дежурния при РУ Поморие по обстоятелства, свързани с разговорите му с медицински лица от УМБАЛ – гр. Бургас съдът намира същото отново за неоснователно, доколкото съгласно цитирания вече талон за изследване лицето е следвало да се яви в ЦСМП – Поморие, а не в гр. Бургас.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Отхвърля искането за разпит в качеството на свидетел на дежурния в РУ Поморие

 

Съдът пристъпва към разпит на доведената свидетелка, на която снема самоличност, както следва:

 

С.Ю.М. на ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, майка съм на жалбоподателя. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Свидетелят на въпроси на адв. К.: 

 

въпрос: Кажете на съда какво се случи във връзка с даването на кръвна проба от сина Ви, къде ходихте, какво стана?

 

Отговор: Той ми се обади, спрели са го полицаите към 21.02.2018 г. -22.02.2018 г. някъде беше. Той не е отказал, качил се е, отишли са там,  чакали са доста време, изглежда нещо е станало, притеснил ли се е какво, отказал ли е, не можах да разбера какво е станало там при тях и след това синът ми дойде при мен и каза, че трябва да даде кръвна проба, дали са му талон за кръвна проба.  Аз не прочетох талона къде пише, какво пише. И двамата бяхме изпаднали в паника. Отидохме в лаборатория „Лина“, но от там ни заявиха, че не извършват такива услуги и отидохме в гр. Бургас. Чакахме там, записаха ни, минахме през регистъра, чакахме в Спешното някъде около 15 мин. или повече и една сестра дойде и ни каза, че не могат да вземат кръв.

 

Въпрос: Вие разбрахте ли, защо са Ви казали, че не могат да вземат кръв?

 

Отговор: Не разбрах, като ни приеха казаха, че няма проблем, но после какво стана така и не разбрах.

 

Въпрос: Защо дойдохте в гр. Бургас?

 

Отговор: Отидохме първо в лаборатория „Лина“. Когато синът ми се обади, бях на работа в гр. Поморие. Качихме се в колата, с която са го спрели даже и с нея отидохме и после се върнахме.

 

Адв. К.: Нямам други въпроси.

 

Свидетелят на въпроси на ответника: 

 

въпрос: В качеството на родител на водача, който е правоспособен такъв, а за да придобие правоспособност е и грамотен български гражданин в бързината казвате, че не сте видели посоченото в талона медицинско заведение, в което може да се даде проба за химически анализ?

 

Отговор: Да, точно така.

 

Въпрос: След като посетихте медицински център „Лина“  показахте ли талона, който е изготвен от служители на РУ Поморие на медицинските лица там?

 

Отговор: Май го показахме, не си спомням.

 

Ответникът: Нямам други въпроси.

 

С оглед изчерпване на въпросите към свидетеля същият беше освободен.

 

Страните: Няма да ангажираме други доказателства. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с оглед изчерпване на доказателствените искания по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Адв. К.: Уважаеми г-н председател, моля да уважите жалбата и да отмените оспорената ЗППАМ по следните правни и  фактически съображения:

На първо място твърдя, че заповедта е порочна, тъй като независимо от посоченото от доверителя ми в талона за изследване, че ще даде кръв за анализ не му е била дадена такава възможност и то такава не му е дадена не, защото той е объркал медицинското заведение. Когато човек не се занимава с такива неща, ако ще и три висши образования да има в главата му става каша и действа понякога първосигнално. В наредба №1, чл. 11 е посочено кои са медицинските заведения, но никъде не се казва, че кръвната проба се дава точно в посоченото от административния орган заведение. В този смисъл, ако по делото беше установено, че доверителят ми се е явил преди 16:05 часа, то не е имало каквото и да е основание да му откажат  вземане на кръвна проба.  Доводът, посочен  в справката на административния орган, противоречи на разпоредбата на чл. 12, ал. 3 от Наредба №1, където изрично се казва, че когато лицето не се придружава от служител, има съюза „и“, което означава  кумулативност, и няма документ за самоличност. Другото - винаги орган на мвр да придружава гражданин нямаме нито в Наредба №30, нито в сега действащата Наредба №1. Това, че полицията си въвежда някакви практики, противоречащи на подзаконова нормативна уредба, не трябва да бъде толерирано. Аз твърдя, че доверителят ми е бил лишен от възможност да даде кръвна проба за химически анализ и това би установило установеното два дена по-късно пълно изследване, представено на административния орган, което е посочено всъщност в писмото на ру Поморие (стр. 10 – 12 по делото), но не е съобразено от тях.  И накрая тук не става въпрос за човек, който се е напил, седнал да управлява, допуснал тежко нарушение. Става въпрос за елементарно отвеждане на едно лице на 20 км в гр. Бургас, за да го изследват поради какви причини за наркотици, така и не е ясно. Да, право на органите е да правят подобни проверки, но трябва обективни данни да има, че това лице е в някаква ситуация. Човекът е имал право да даде кръв за химически анализ и това му е отказано, и затова нещо 2000,00 лв. глоба и 24 месеца лишаване от правоуправление. Съответно оспорената пред Вас пам намирам не за несправедлива, това е недопустимо с оглед характера, ако щете и тежестта на извършеното, защото в края на крайщата, за да се наложи такава тежка санкция считам, че трябва да бъде установено, а това е задължение на административния орган, а не на жалбоподателя, че действително е имало извършване на твърдяното нарушение.  По тези съображения моля да отмените оспорената ЗППАМ и ако уважите доводите ми да присъдите на доверителя ми направените разноски по делото. Представям списък по чл. 80 ГПК.

 

ответникът: Цитираните текстове от Наредба №1 от адв. К. действително съдържат определени текстове от същата, но чл. 15 ал. 5 от тази  Наредба сочи, че взимането на кръв и урина за изследване за алкохол и/или наркотични вещества и техни аналози се извършва в срока на явяване, определен в талона за изследване. При невъзможност на лицето да предостави проба урина или обектива невъзможност за вземане на кръв за изследване в посочения срок медицинският специалист отразява причините за забавянето на вземането, тук никъде не говорим за отказ.  Съгласно  чл. 12, ал. 3 от същата Наредба вземането на кръвна проба за химически анализ се извършва в присъствието на служител на мвр, в противен случай такова не се осъществява, а медицинското лице попълва точно определен образец на документ - протокол за вземане на кръвна проба за химически анализ, което е утвърдено от тази Наредба. Представеното в хода на проверката изследване от медицински център „Лина“ за неналичие на наркотични или упойващи вещества не доказва по никакъв начин, че изследваното лице е същото. Още повече не е присъствал служител на мвр, два дена по-късно е извършена и няма отношение към извършваната проверка. Относно издадената зппам и наложената санкция тя е такава, тъй като законодателят е определил единствено и само нея, а именно при отказ на извършване на проба за наркотични или упойващи вещества или алкохол отнемането на сумпс е точно определено за срок от  24 месеца и глобата е в размер на 2000,00 лв. Тук административнонаказващият орган няма възможност да определи по-ниска или по-висока санкция.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: