ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 15.05.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На петнадесети май                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 514 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 9,45 часа се явиха:

Жалбоподателят И.Д.Н. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. Д., който представя пълномощно.

За ответника началник група „КП” в РУП Созопол-редовно уведомен, се явява лично К.А..

За ответника ОД на МВР Бургас - редовно уведомен, се явява юк. В., която представя пълномощно.

 

Юк. В.: Поддържам възражението в писменото ми становище за заличаване на Областна дирекция на МВР като ответник и конституирането й като заинтересована страна.

 

Съдът, по направеното искане

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАЛИЧАВА като ответник ОД на МВР и ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на него.

КОНСТИТУИРА като заинтересована  страна в производството ОД  на МВР - гр. Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Върховен административен съд на Република България, считано от днес.

 

Изявления по хода на делото:

 

Адв. Д.. Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ Началник група „КП” в РУП Созопол К.А.: Да се даде ход на делото.

Юк. В.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на И.Д.Н. - разузнавач VІ степен ЕКД към група „КП” в РУП –гр. Созопол против Заповед за налагане  на дисциплинарно наказание на държавен служител при ОД на МВР Бургас с рег.№ З-40/11.02.2013 г. на Началник група на „КП” към РУП – гр. Созопол.

 

Адв. Д.: Поддържаме жалбата.

Искам да направя уточнение, че в жалбата неправилно е записано   името на жалбоподателя И.Д.Н..

Името на жалбоподателя е И.Н.Д..

 

Моля да бъде изискано заверено копие от огледния протокол на ДП № 640/08.12.2012 г. по описа на РУП Созопол в часовия интервал от 01,00 01,50 часа,  с него ще доказвам, че експертът-криминалист е положил подпис и е извършил в пълен обем огледа на възникналото ПТП. С полагането на подпис по протокола неговите задължения приключват.

 

ОТВЕТНИКЪТ К.А.: Оспорвам жалбата. В жалбата до Административен съд Бургас жалбоподателят твърди, че е напуснал местопроизшествието, след като е подписал протокол. Това не отговаря на истината. Подписът не е положен по време на огледа, а едва на 10.12. и то пред началника на РУП – гр. Созопол.

Моля да бъдат допуснати като свидетели Д.Я.Я. – Началник на РУП – гр. Созопол и Я.С.Д. - старши разследващ полицай в РУП – гр. Созопол.

Нямам други доказателствени искания.

 

Юк. В.: Оспорвам жалбата.

Моля да се приеме административната преписка по издаване на заповедта.

Моля да приемете типови длъжностни характеристика на длъжността разузнавач VІ-ІV степен, на длъжността младши разследващ полицай, старши разследващ полицай в РУ на ОД на МВР, както и заповед на Генерален комисар на МВР за създаване на организация за оказване от полицейски органи на съдействие по досъдебните производства, водени от разследващи полицаи в МВР.

Поддържам искането за допускане на двама свидетели, удостоверяващи с показанията си кога е положен подписа на протокола и как е обявено приключването на процесуалните действия във връзка с огледа на ПТП.

По доказателствата, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Допуска до разпит водените свидетели.

Съдът снема самоличността на свидетелите, както следва.

 

Д.Я.Я. на 40 години, българин, български гражданин, неосъждан, Началник на РУП – гр. Созопол, без особени отношения със страните по делото.

 

Я.С.Д. на 46 години, българин, български гражданин, неосъждан, Разследващ полицай в РУП – гр. Созопол, без особени отношения със страните по делото.

 

Свидетелите са предупредени за наказателната отговорност, която носят по чл.290 от НК, за даване на неверни показания.

 

Свидетелите обещават да говорят истината.

 

Свидетелят Д.Я. е отведен от съдебната зала.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на СВИДЕТЕЛЯ Я.С.Д.:

 

ОТВЕТНИКЪТ: Кога беше положен този подпис?

 

Адв. Д.: Възразявам на този въпрос.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Я.Д.: Работя като разследващ полицай в РУП Созопол. На 08.12. извършихме оглед на ПТП в района на пътя гр.Черноморец и Военноморска база Бургас – „Атия”. При произшествието автомобил навлиза в насрещната лента, блъска друго МПС и бяга от местопроизшествието. Водачът е с алкохол и е спрян на паркинга на Военноморска база „Атия”. Мястото на удара беше в мантинелата, имаше следи. Извърших оглед на мястото на удара. Единия от автомобил беше останал на място, на около 500 метра от мястото на удара. Водачът на този автомобил, след като е блъснат странично продължава и на 500 метра спира. Другият автомобил го спират в „Атия”, на около 1 км след този автомобил. Джипът марка „Мерцедес” беше ударен и после проверих лекия автомобил „Опел”, който е предизвикал пътно-транспортното произшествие. Извърших оглед, имаше  автокорнтрольори, технически лица, беше около полунощ. Извърших оглед на ударения автомобил и след това се качихме в автомобилите и обявих, че отиваме на паркинга на Военноморска база „Атия”, където е другият автомобил. Като отидохме,  ми направи впечатление, че не е на място техническото лице И.Д.. Потърсих го на телефона, но не ми отговори. С младши автоконтрольор Д. отидохме да погледнем за него, нямаше никаква кола и пак му позвъних. Отново нямаше насрещно обаждане. Не бях обявил края на огледа, а И.Д. не ми се беше обадил, че тръгва. Трети път позвъних и телефонът се изключи. Довърших огледа без технически помощник като светихме с фенери и фотоапарат без светкавица.

 

Юк. В.: Как приключва оглед на едно местопроизшествие?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Питат се всички присъстващи има ли бележки и възражения и се подписва огледен протокол.

В случая техническият помощник И.Д. отсъстваше и приключихме протокола с останалите лица и изготвих нов протокол за другия автомобил. За едно пътно-транспортно произшествие съставихме два протокола. Няколко дни след случая предоставих втория протокол на началника на РУП Созопол без подпис. И.Д. присъства на огледа на първия автомобил. При огледа на втория автомобил го нямаше и се наложи да съставя два огледни протокола.

 

Адв. Д.: При първия оглед какви действия се извършиха?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Извършиха се всички необходими действия - измерването на местото на удара и джипът беше заснет, който беше на около 500 метра от мястото на удара.

 

Адв. Д.: Бяха ли иззети веществени доказателства?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Бяха иззети.

 

Адв. Д.: Фиксирани ли бяха от експерта?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Аз ги фиксирах. Бяха заснети, но не бяха опаковани по надлежния ред, както и запечатани с ленти и с положени подписи на присъстващите лица. Това бяха емблема от „Опел” и парчета от бронята от маската на „Опел”.

 

Адв. Д.: Провели ли сте разговор с жалбоподателя Д. и той питал ли Ви е след огледа ще следват ли други действия?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Коментирахме на место какво е станало и говорихме по всички проблеми. Не ме е питал какво следва след огледа. Аз не го видях. Той засне ударения джип. Това става в тъмната част на деня. Високо обявих, че отиваме на паркинга на Атия. Присъстваше автоексперт Д. по време на извършване на целия оглед.

 

Адв. Д.: На кой телефонен номер звъняхте на Д.?

 

ОТГОВОР: Звънях на телефонния номер, който имам записан в паметта на моя телефон и на който ми се обажда винаги.

 

Адв. Д.: Може ли да го кажете на съда.

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Не помня наизуст номера.

 

Адв. Д.: Кога беше подписан огледния протокол от Д.?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Следващата седмица.

 

         ОТВЕТНИКЪТ А.: На 10.12., на оперативката при докладването на случая.

 

         Адв. Д.: Нямам повече въпроси.

 

         ОТВЕТНИКЪТ А.: Нямам въпроси.

 

         Юк. В.: Нямам въпроси.

 

         СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Д.Я.Я. - Началник на РУП – гр. Созопол

 

         СВИДЕТЕЛЯТ Я.: Жалбоподателят Д. категорично не е положил подпис. След посещение на местопроизшествие, екипът се събира и докладва за работата относно проблеми.  Разследващ полицай Я.Д. ми докладва, че И.Д. е напуснал местопроизшествието без причина, без да го уведоми и без да положи подпис под огледния протокол. Имало е размяна на обидни реплики  за това кой води огледа и какво да се прави. Съгласно НПК и подзаконовите нормативни актове, спуснати до поделенията на МВР, водещ в огледа е разследващият полицай и той разпределя задачите, срокове за изпълнения и осъществява контрол. Подписът на огледния протокол беше положен в моя кабинет. Огледният протокол ми го предостави разследващ полицай Д.. Не искаше да се среща повече с жалбоподателя Д.. Огледният протокол бе предоставен на Я.Д. за прилагане.

 

         Адв. Д.: Твърдим, че първият огледен протокол е бил подписан от жалбоподателя. Моля да бъде приложен по делото.

 

         Юк. В.: Противопоставям се на искането за представяне на огледния протокол. Безспорно подписа ще фигурира в протокола. Спорният въпрос е момента на полагане на подписа, което се удостовери от свидетелските показания.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ И.Д.: Кога е положен подписа върху огледния протокол?

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Положих подпис на самия протокол. Приключиха нещата на самия оглед и тръгнах. Не бях уведомен за втори оглед. Разбрах, че автомобилът е в гр. Созопол. Протоколът подписах на  местопроизшествието.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Подписахте ли в кабинета на началника протокола?

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Не съм го подписал, иначе нямаше да завеждам дело.

 

         ОТВЕТНИКЪТ: Това не отговаря на истината.

 

         Адв. Д.: Моля да бъдат разпитани поемните лица на първия оглед.

 

         Юк. В.: Противопоставям се на искането. Всеки отговаря за полагането на своя подпис.

        

         Адв. Д.: Нямам други доказателствени искания.

         ОТВЕТНИКЪТ А.: Нямам доказателствени искания.

         Юк. В.: Нямам доказателствени искания.

 

         Съдът, по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства и представените в днешното съдебно заседание писмени  доказателства Заповед № Із-549/06.04.2009 г. на МВР, Типова длъжностна характеристика рег.№ К-9647/09.09.2010г. и с рег.№ К-12309/10.11.2010г.

 

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за разпит на поемните лица, като неотносимо към предмета на оспорването.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         Адв. Д.: Моля, да отмените заповедта като незаконосъобразна.

         Ще представя писмени бележки.

         Моля за присъждане на деловодните разноски.

 

         ОТВЕТНИКЪТ: Моля да оставите без уважение жалбата и да потвърдите издадената заповед като правилна и законосъобразна.

 

         Юк. В.: Моля да оставите без уважение жалбата като недоказана.

         Моля да оставите в сила заповедта като правилна и законосъобразна.          Моля да ни присъдите разходите по делото.

         Заповедта е издадена от компетентен орган в кръга на правомощията му. Безспорно се установи извършване на дисциплинарно нарушение, изразяващо се в несвоевременно напускане на местопроизшествието. Наложеното наказание е съобразено с тежестта на извършеното нарушение. Заповедта е издадена при наличие на изискуемите материалноправни и процесулноправни предпоставки.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Подпис допълнително не съм полагал. Не бях уведомен за втория оглед и си тръгнах.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: