ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 19.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети май                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 513 по описа за 2015 година

На именното повикване в 10:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Теленор България”ЕАД, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ старши инспектор в Комисия за защита на потребителите към Регионална дирекция-Бургас С.Н.Я.-П., редовно призована, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Старши инспектор П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Теленор България”ЕАД против задължително предписание обективирано в Протокол за проверка на документ № К-086384/30.12.2014година на старши инспектор в Регионална дирекция-Бургас при Комисия за защита на потребителите към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. Да се приемат приложените по делото доказателства. Няма да соча доказателства различни от приложените по преписката.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ОТВЕТНИКЪТ: Моля да отхвърлите жалбата и оставите в сила дадените от мен задължителни предписания. Поддържам становището което сме изложили при представяне на административната преписка.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: