ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,08.05.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На осми май                                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 511 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Е.Щ.П., редовно уведомена, се явява лично.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП-гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А., който представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт А.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Поддържам жалбата си.

         Представям и моля да приемете като доказателство по делото вносна бележка към бюджета от 01.09.2011г., годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗОДДФЛ за 2008г., ведно с Приложение № 1 и Приложение № 2 и Таблица 1 и Таблица 2 за осигурителен доход за 2008г.

         Няма да соча други доказателства.

 

        

 

         Юрисконсулт А.: Оспорвам жалбата.

         Не възразявам да се приемат представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

Няма да соча доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Моля да уважите жалбата ми. Подала съм коректно годишна данъчна декларация съпроводена от патентна декларация в Община Поморие за извършване на патентна дейност „Отдаване на частни квартири под наем”. Посочена е дейност в началото на летния сезон. Но това не е конкретно свързано непременно с настаняване на почиващи. Оспорвам периода, през който органа казва, че съм настанявала почиващи. Тази дейност съм упражнявала след 30 юни  Самата дейност „Отдаване на частна квартира под наем” не е постоянна. Сама се зареждам и ако туристите одобрят квартирата, тогава ще се настанят. Това не е постоянен доход. Затова моля да отмените решението на ТД на НАП. От подаването на моята декларация по чл.50 са минали четири години и с голямо закъснение НАП искат да се регистрирам като физическо лице в регистър Булстат, което извършва дейност „Отдаване на частна квартира под наем” и автоматично ми се начисляват допълнителни вноски върху здравните осигуровки със съответните лихви за периода за съответната 2008г.

За 2010г. съм предоставила доказателства и от Агенцията са ми върнати пари и към момента не дължа нищо. Всичко, което дължа съм внесла коректно.

 

Юрисконсулт А.: Моля да оставите без уважение жалбата. Териториалният директор се е ръководел изцяло от декларираните факти и обстоятелства от страна на лицето, за което не се спори по делото. От началото на месец юни 2008г. по данни от годишната данъчна декларация лицето извършва дейността „Отдаване на частни квартири под наем”. В самата декларация лицето декларира, че началния момент на започване на патентната дейност е началото на месец юни 2008г.

Директорът на ТД на НАП правилно и законосъобразно е потвърдил обжалвания Акт за установяване на задължение по декларация, който е издаден в рамките на установените по ДОПК срокове и имайки предвид, че финансовата администрация извършва текущ и превантивен контрол, а в случая се касае за последващ контрол на декларирани факти и обстоятелства.

Моля да потвърдите акта като правилен и законосъобразен и ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: