ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,04.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На четвърти юни                                        две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 509 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Е.Щ.П., редовно призована, се явява лично.

Ответникът директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощен, представя пълномощно делото пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.  – Представям декларация по чл.41 от ЗОДФЛ за 2006г, резолюция за извършване на проверка №1214555/09.10.2012г., протокол №1210721/14.09.2012г., резолюция за извършване на проверка № 1210721/14.08.2012г., искане за извършване на служебно вписване на данни в регистър БУЛСТАТ, информация за регистрация на задължено лице, искане за предоставяне на документи и писмени обяснения, известие за доставяне, покана до жалбоподателката от органа по приходите, искане за представяне на документи и писмени обяснения, съобщения, известие за доставяне, писмо от директора на ПМДТ и копие от пощенски плик.

 

         Жалбоподателката се запозна с представените документи.

ЖАЛБОПОДАТЕЛ П. – Това е през 2012 г., а през периода от 2006г. до 2012 г. никой не ме е търсил.

         Представям акт за прихващане и възстановяване №1105605/10.06.2011г., резолюция за извършена проверка №1105605/30.05.2011г. и справка за актуалното състояние на всички трудови договори по ЕГН, както и служебна бележка издадена от община Поморие, и застрахователен договор № 80156773.

         Нямам други искания по доказателствата.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от жалбоподателката доказателства, а именно: акт за прихващане и възстановяване №1105605/10.06.2011г., резолюция за извършена проверка №1105605/30.05.2011г. и справка за актуалното състояние на всички трудови договори по ЕГН на жалбоподателката, както и служебна бележка издадена от община Поморие, и застрахователен договор № 80156773.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, за които беше задължен от съда, а именно: Декларация по чл.41 от ЗОДФЛ за 2006г, резолюция за извършване на проверка №1214555/09.10.2012г., протокол №1210721/14.09.2012г., резолюция за извършване на проверка № 1210721/14.08.2012г., искане за извършване на служебно вписване на данни в регистър БУЛСТАТ, информация за регистрация на задължено лице, искане за предоставяне на документи и писмени обяснения, известие за доставяне, покана до жалбоподателката от органа по приходите, искане за представяне на документи и писмени обяснения, съобщения, известие за доставяне, писмо от директора на ПМДТ и копие от пощенски плик.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛ П. – Моля уважаемия съд да отмени акта за установяване на задължения като незаконосъобразен. тъй като в подадената годишна данъчна декларация за 2006г. и предхождащата я патентна декларация по чл.61 от ЗМДТ, датата която е посочена в патентна декларация е 15.06.2006г., но в никакъв случай не е обвързана с конкретното започване на тази дейност, а с готовността на обекта за посрещане на туристи. Патентната дейност като отдаване на леглова база на почиващи до голяма степен зависи от туристически поток, тъй като аз съм на постоянен трудов договор, нямам отношения с туроператори и сама се занимавам с тази дейност, реално дейността съм извършвала само един месец.

         След шест календарни години към мен бе предявено искане да се регистрирам по БУЛСТАТ, след което НАП ме върна с осигуровки и съответни лихви за тези периоди. Ако наистина, ако има нещо, което не съм подала коректно като декларация и бях информирана навреме, щяха да се избегнат тези закъснения и лихви евентуално. Но след като към момента на подаване на декларация не е имало изискване за регистрация по БУЛСТАТ не съм съгласна. Ако задълженията са от 2012 г. напред съм съгласна, но за този период назад във времето – не съм съгласна.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Моля за решение, с което да потвърдите решението на териториалния директор и потвърденото с него АУЗД.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: