ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,14.05.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На четиринадесети май                                        две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 509 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Е.Щ.П., редовно призована, се явява лично.

Ответникът директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, няма представител.

 

Е.П. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против Акт за установяване на задължение по декларация № 121455/23.10.2012г. на орган по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с Решение №116/21.01.2013г. издадено от директора на ТД на НАП.

 

В залата се явява юрисконсулт А., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

Е.П. – Поддържам жалбата. Представям копие от Годишна данъчна декларация (ГДД) представена в срок, извлечение от банката, че са ми възстановени от ТД на НАП сумата от 58 лв. и копие от регистъра за почиващите за м.август 2006г.

Това е на базата на акта, не съм запазила копие от АПВ. В декларацията ми има посочена банкова сметка. ***, за което са преведени парите.

Други доказателства нямам. Обжалвам периода, за който съм отдавала подслон на почиващи, реално съм подала патентна декларация по чл.61 и е от м.юни, но това е, че готовността на обекта е от тази дата да давам стаи под наем. Тъй като съм на 8-часов работен ден, реално дейността съм извършвала само през м.август. Към момента на подаване на ГДД за мен не е имало задължение да бъда регистрирана по БУЛСТАТ, това беше направено през 2012г. и Агенция по приходите върнаха 6 години назад и искат от нас да плащаме за стари дати.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства.

Ще моля да ми дадете възможност да представя в пълнота административната преписка, защото в момента нямам възможност за това.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателката в днешното съдебно заседание вносна бележка от 01.09.2011г., копие от регистър 2006г., и копие от ГДД по чл.41 от ЗОДФЛ за 2006г.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, а именно решение № 116/21.01.2013г. на директора на ТД на НАП Бургас, жалба от Е.П. *** от 17.11.2012г., справка за окончателен размер на осигурителния доход за 2007г., АУЗД №1214555/23.10.2012г.

 

Съдът констатира, че в преписката липсват писмени доказателства, за чието съществуване съдът съди от мотивите на обжалвания акт, а именно резолюция 1210721/14.09.2012г., както и доказателства за всички други действия, извършени от данъчния орган след започване на проверката с посочената резолюция.

По тези съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от днес да представи по делото заверени копия от посочената резолюция и от всички други документи, които са съставени по повод на тази проверка, в това число и тези, които удостоверяват извършената кореспонденция с жалбоподателката.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.06.2013г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

ДАВА възможност и на двете страни, в 14 дневен срок от днес, в писмена молба, да изчерпят доказателствените си искания.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: