ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 08.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осми май                                               две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 508 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ч.Н.А., редовно призована, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ намира, че следва да остави без разглеждане жалбата и да прекрати производството предвид наличието на редовно оттегляне на оспорения акт при хипотезата на чл. 156, ал. 1 АПК. С молба от 07.05.2013 година ответникът е представил по делото Заповед №1180/07.05.2013 г. на Кмета на Община Бургас, с която оттегля изцяло Заповед № 348/05.02.2013 година, издадена от него, и връща преписката на комисията за установяване на жилищните нужди и картотекиране на гражданите за ново произнасяне по заявление, подадено от жалбоподателя Ч.Н.А..

Оттеглянето е направено редовно и тъй като е преди първото по делото заседание не е необходимо изискване на съгласие на оспорващия. Ето защо и на основание чл. 160 във връзка с чл. 159, т. 3 от АПК съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ч.Н.А. против Заповед № 348/05.02.2013 г. на Кмета на Община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №508/2013 година.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в същия срок от получаване на съобщението за ответника.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: