ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 23.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети март                                         две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 505 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Бългериан инвест консулт” ООД, редовно призован, се явява адвокат Д., с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на дирекция ОУИ – гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Госпожо съдия, моля на основание чл. 159, ал. 1 от ДОПК да конституирате Окръжна прокуратура – гр. Бургас като страна в процеса.

 

Съдът, с оглед направеното искане и на основание чл. 159, ал. 1 от ДОПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура – гр. Бургас като страна в производството по административно дело № 505/2010 година.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на „Бългериан инвест консулт” ООД, против Ревизионен акт № 2800900246/19.11.2009 година, издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Бургас, офис гр. Ямбол и потвърден с Решение № РД-10-10-/15.01.2010 година на Директора на дирекция ОУИ – гр. Бургас.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам жалбата.

Нямам искания за събиране на доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата.

Няма да правим доказателствени искания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания. Моля да приключите събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Д.: Моля да уважите жалбата, като  отмените ревизионния акт в обжалваната част, която е потвърдена с решението на Директора на дирекция ОУИ – гр. Бургас по съображения, които сме изложили в жалбата си, както и да присъдите на доверителя ми направените във връзка с административното производство разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че обжалваният акт е правилен и законосъобразен. Моля да вземете предвид изложените мотиви в решението на Директора на дирекция ОУИ – гр. Бургас, както и в самия акт.

Претендираме и юрисконсултско възнаграждение в размер на 740 лева.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че изводите на данъчния орган са обосновани и законосъобразни, поради което моля да потвърдите ревизионния акт. Видно от събраните доказателства се установява, че чрез кредитното известие е извършено намаление на данъчната основа без правно основание.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: