ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 17.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На седемнадесети април                            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 501 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ФОРЕСТ 2000” ООД, редовно призован, явява се адвокат А., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ А.: Поддържам жалбата.

Госпожо председател, моля да допуснете съдебно-счетоводна експертиза с поставени задачи в молба, която представям,.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

По отношение искането за изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, предоставям на съда.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка. Намира за основателно и допустимо и искането на жалбоподателя за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, която следва да отговори на поставените в писмената молба, депозирана в днешно съдебно заседание, въпроси.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в писмената молба, депозирана в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 700 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 15-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас.

За вещо лице НАЗНАЧАВА С. А..

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 18.09.2013 г. от 11:30 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: