ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 10.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети юни                                        две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 493 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.С.Д., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат н., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

Х.Б.Д. – 59 години, български гражданин, неосъждан, женен, експерт-графолог, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ н.: Нямам въпроси към вещото лице да се приеме заключението

 

ЮРИСКОНСЛУТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице да се приеме заключението

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 250 лева, от които 150 лева платими от внесения депозит /стр.263/ и 100 лева платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд гр.Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

Указва на жалбоподателя, че в случай, че не бъдат представени доказателства за внесения депозит ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

АДВОКАТ н.: Водим допуснатия до разпит свидетел М. А., който моля да бъде разпитан.

 

Съдът ДОПУСКА до разпит водения свидетел, на който снема самоличността, както следва:

 

М.Д.А. – 36 години,

български гражданин, неосъждан, без родство, без трудови и бизнес отношения с жалбоподателя. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК за даване на неверни свидетелски показания. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

АДВОКАТ н.: Февруари месец 2006година жалбоподателя С.Д. давал ли Ви е сума на заем?

 

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Никога не ми е давал пари на заем С.Д., в това число и през февруари 2006година.

 

АДВОКАТ н.: Тъй като сте давали обяснения в данъчното производство, знаете за договора за заем, може ли да кажете как е съставен този договор, как е бил подписан?

 

СВИДЕТЕЛЯТ А.: От Банката, банковия служител ми обясни, че парите трябва да се преведат на С.Д. - пълномощника на договора за покупко-продажба за апартамента. Казаха, ми че това е формално за пред шефовете в София и аз напълно се доверих на банковия служител.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА договор за заем находящ се на стр.144 по делото.

 

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Подписът на този договор дори да е мои аз този договор го видях за първи път когато ме извикаха в НАП гр.Сливен, като свидетел във връзка ревизията на С.Д.. Преди това не знаех за неговото съществуване. Всички документи подписах в банката без да ги разглеждам. Това ми беше втори кредит от тази банка и им се доверих напълно и не съм гледал какво подписвам. Не съм имал проблеми с кредита, погасил съм си парите по първия кредит. Това ми е втория кредит. Служителката ми каза, че парите трябва да се преведат на Д. и аз реших, че така трябва да станат нещата. Доверих се на служителката, че покупката фиктивно трябва уж да стане чрез банката, за пред шефовете в София.

 

 АДВОКАТ н.: Какво стана с парите, отпуснаха ли Ви ги? Кой ги получи парите?

 

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Аз в банката получих направо парите. Д. дойде в банката да подпише някакъв документ - квитанция ли, бордеро ли, не знам точно как се казва и получих парите.

 

АДВОКАТ н.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Казвате, че този кредит Вие трябвал за покупка за жилище, така ли?

 

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Този кредит ми трябваше за ремонт на жилището, което купих от Д.. Продадох старото си жилище и купих този апартамент от Д.. Не съм взимал пари на заем за покупката на апартамента от никого. Кредитът го исках за ремонта на купения апартамент и мислех, че така са го направили в банката, а те са го направили като за покупка на апартамента. Служителката в банката ми каза, че фиктивно така трябва да пресъздадем нещата чрез превод на пълномощника.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: С.Д. знаеше ли за това, знаеше ли за този договор?

 

СВИДЕТЕЛЯТ А.: С.Д. не знаеше за такъв договор, знаеше че парите трябва да се преведат на него и после да ми ги даде. Казах му, че трябва да си открие б. сметка за да се преведат на него парите, някаква формалност и после да ми ги даде и той се съгласи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Как ги получихте парите?

 

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Аз ги получих лично на касата в банката парите, където бяхме заедно с Д..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

СВИДЕТЕЛЯТ  беше освободен  и изведен от съдебна зала.

 

АДВОКАТ н.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Представям и моля да приемете като доказателство справка-приложение №7 относно хронологичен отчет на паричните потоци на С.Д. за периода от 01.01.2006 година до 31.12.2006година, която  ни задължихте в предното съдебно заседание  да представим.

Няма да соча други доказателства.

 

АДВОКАТ н.: Да се приеме така представената справка -приложение № 7.

Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената в днешното съдебно заседание  справка- приложение № 7 относно хронологичен отчет на паричните потоци на С.Д. за периода от 01.01.2006 година до 31.12.2006година

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ н.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което уважите жалбата на доверителя ми. От събраните доказателства се установява, че доверителят ми не е давал така сума в заем и тя следва да бъде изключена от паричния поток за 2006 година.

Ще представя подробни писмени бележки в подкрепа на жалбата ни.

Моля да бъдат присъдени на доверителя ми направените съдебно-деловодни разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт.

Ще представя допълнително писмено становище като претендирам и юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя и 14-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.29 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: