ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,15.10.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На петнадесети октомври                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 490 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.20 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Ц.Л., редовно уведомен, се явява лично  и с адв.Д. с представено пълномощно, находящо се на лист 33 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ К.Т.С. – инспектор в ПЪРВО РУП-БУРГАС, редовно уведомен, се явява лично.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.Д.: Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.Д.: Запознат съм, че по делото е постъпила справка от Районна прокуратура-гр.Бургас.

Водим едното от поемните лица, което е присъствало в процеса на претърсването и изземването и моля да го допуснете до разпит в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ: Конкретно воденото лице, мисля, че в случая неговият разпит няма конкретно отношение. Противопоставям се на разпита. Считам, че показанията му не са относими.

Адв.Д.: Моля да уточня. Водим това поемно лице с оглед константата съдебна практика при удостоверяване обстоятелството дали, след като жалбоподателят е бил задържан от органите на Първо РУП-Бургас и при предприетото претърсване на дома му така, както той е изразил желание в нарочна декларация, че желае да осъществи среща с адвокат и адвокатът му да присъства при извършване на това процесуално действие, дали органите на разследването са изчакали идването на адвоката му.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ДОПУСКА до разпит воденият в днешно съдебно заседание свидетел, като

ОБЯВИ, че допустимостта и относимостта към предмета на спора, ще цени с крайния си съдебен акт.

СНЕМА самоличността на явилия се свидетел, както следва:

 

Й.И.К.- 61г., български гражданин, неосъждан, без родство с жалбоподателя, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

Разпит на свидетеля К.:

Въпрос на адв.Д.: Познавате ли жалбоподателя С.Л..

Свидетелят К.: Да, познавам го. Живеем в един вход.

Въпрос на адв.Д.: Присъствали ли сте при изземване в дома на С.?

Свидетелят К.: Да. Това беше някъде в началото на  годината, не си спомням точно кога беше. Позвъниха на входната ми врата полицаи, бяха цивилни, мисля че бяха двама цивилни, които казаха, че са от полицията и че ще се извършва претърсване на втория етаж и да бъда поемно лице. Слязохме в апартамента на С. и почнаха да претърсват.

Въпрос на адв.Д.: При започване на претърсването в дома на С., присъствах ли аз, неговият адвокат?

Свидетелят К.: Не. Господин адвокатът се появи по-късно.

Ние минавахме от стая в стая и в един момент го видях, но в самото начало не го видях да е бил  там.

Въпрос на ОТВЕТНИКА: Познавате ли добре Вашия съсед, знаете ли защо се прави претърсване в дома му, дали има някакво основание, случвало ли се е друг път да се извършва нещо такова?

Свидетелят К.: С. не го познавам много добре. Просто сме съседи. Моята професия беше такава, че много за кратко съм се прибирал в къщи.

Въпрос на ОТВЕТНИКА: Полицаи друг път не сте ли виждали да извършват някакви действия там?

Свидетелят К.: За претърсване - не съм, но имаше друг случай. Друг наш съсед дълго време имаше охрана, не знам дали са били полицаи, но не и жалбоподателя.

Въпрос на адв.Д.: На друго претърсване в дома му, присъствали  ли сте?

Свидетелят К.: Не, не съм. Това ми беше за първи път в живота.

Адв.Д.: Нямам повече въпроси.

Още с жалбата съм поискал от ответника да представи определени доказателства. Направих такова искане и в предходно съдебно заседание, но тези доказателства все още не са постъпили в съда. Моля да задължите ответника да ги представи.

ОТВЕТНИКЪТ: Не съм разбрал, че лично аз трябва да представя тези документи, но ако ми дадете възможност, ще ги представя.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок, считано от днес, да представи по делото Инструкция № ІЗ-1711/2009г. на МВР.

УКАЗВА на същия, че при повторно неизпълнение на това задължение, ще му бъде наложена санкция.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок, считано от днес, да представи заверени копия от извършеното по чл.14, ал.5 от Инструкция № ІЗ-1711/2009г. на МВР относно ползването на адвокатска защита, уведомяване на посочения защитник и час на провеждане на срещата със същия, документацията по чл.18, чл.29, чл.43 и чл.44 от посочената Инструкция.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.01.2015г. от 13.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.31 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: