ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 19.02.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети февруари                                   две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

      ЧЛЕНОВЕ: 1. П.С.

       2. Д.Д.

секретар:  Г.Ф.

прокурор: Т.С.

сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

КНАХ   дело    номер    48    по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.00  часа се явиха:

 

Касаторът – Г.И.В., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат Б., с представено по делото пълномощно.

Ответникът по касация –  ИА „Автомобилна администрация” РД – Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор С.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ Б. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

        

         Становище по жалбата и доказателствата:

         АДВОКАТ Б. – Поддържам жалбата. Представям два броя маршрутни разписания, от които става ясно движението на автобуса на 15.07.2008 г., датата, за която доверителят ми е обвинен, че не е спазвал почивните часове. От там става ясно, че той  е спазвал почивките.

         ПРОКУРОРЪТ – Да се приемат представените доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените с касационната жалба и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

        

         АДВОКАТ Б. – Поддържам касационната жалба изцяло в частта, в която обжалваме. Искам да посоча, че в мотивите си на стр.3 от решението на първа инстанция, съдът неправилно е посочил часовете, в които се е движил моя доверител. Вие ще видите какви часове са описани в решението на съда, което оспорваме. Моля да обърнете внимание на това,  че моят доверител не е пътувал от 8:00 до 9:30 часа. Пътувал е от 6:00 до 7:00 часа сутринта, от 7:00 до 8:00 часа е почивал. След това пътува от 8:00 до 9:00 часа, а от 9:00 до 9:30 часа почива, от 9:30 до 13:30 часа пътува, като в този интервал от 11:35 до 11:50 часа е почивал. След това не е работил от 13:30 до 18:30 часа, а не както е посочено в мотивите на първоинстанционния съд. Така е отразено и в тахошайбата и защо тълкуването е такова, не мога да разбера. Почивките са повече от предвидените в закона. Моля да отмените наказателното постановление и в частта, в която го обжалваме.

КАСАТОРЪТ В. – Искам само да уточня, че при съставяне на акта се взима под внимание само чл.7 от Регламент 561/2006 г., а не се вземат предвид и предходните членове 4, 5 и 6, които съм спазил и което е видно от тахографския лист и от документите, които съм представил пред първа инстанция.

 

ПРОКУРОРЪТ – Да се уважи жалбата като основателна и да се отмени издаденото наказателно постановление.

        

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: