О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е № 553

 

гр.Бургас , 28.03.2014г.

 

 

         Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и осми март две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 487 по описа за 2014г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е образувано по жалба на Д.М.П. против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 70048/ 09.01.2014г., издадена от началник на сектор ПП при ОДМВР гр. Бургас.

         На 27.03.2014г. с писмена молба, процесуалният представител на  жалбоподателя, адв. Каров заявява, че оттегля подадената жалба. С молбата е представено доказателство за наличие на представителна власт, включително и за оттегляне на жалбата.

         Съдът, приема, че последното процесуално действие, е извършено в съответствие с изискванията на разпоредбата на чл. 155 ал.1 и 3 АПК, което е предпоставка за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на съдебното производство.

         Ето защо и на осн. чл. 159 т.8 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         Оставя без разглеждане жалбата на Д.М.П. против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 70048/ 09.01.2014г., издадена от началник на сектор ПП при ОДМВР гр. Бургас.

Прекратява производството по адм. дело № 487 /2014г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му. 

 

 

                                               СЪДИЯ:………………………………