ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 25.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети юни                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 485 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 09:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.И.Л., редовно призован, не се явява и не изпраща процесуален представител.

 

За ОТВЕТНИКА Началник РДНСК- Югоизточен район Бургас, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

НЕ Е ВНЕСЕН определения от съда депозит за допуснатата съдебно-техническа експертиза, въпреки дадената повторна възможност на жалбоподателя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.:  Нямам доказателствени искания.

 

Съдът намира че определението за допускане на съдебно-техническа експертиза следва да бъде отменено предвид обстоятелството, че въпреки повторно дадената възможност на жалбоподателя, по делото не са представени доказателства за платен депозит. На жалбоподателят изрично са указани последствията от непредставяне на доказателства за платен депозит, а именно че това би довело до отмяна на определението за допускане на съдебно-техническа експертиза и решаване на делото съобразно наличните доказателства.

Предвид изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 26.03.2013година, с което е допусната съдебно-техническа експертиза по поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата като неоснователна, тъй като считам, че процесния строеж не може да се характеризира като търпим, поради неприложимостта на §127 от ПЗР на ЗИД ЗУТ, който има материалноправен характер и при липсата на норма за обратно действие е неприложим спрямо актове за незаконни строежи след влизането му в сила на 26.11.2012 година. Считам, че не са налице и предпоставките за търпимост и по § 16 от ПР на ЗУТ, тъй като процесната сграда е построена след 1987 година, а и строежът не отговаря на правилата и нормите на ЗУТ, тъй като е извършен без учредено право на строеж и промяна на предназначението на територията принадлежаща към Държавен горски фонд. Сградата е построена през 2001 година както, пише в самата жалба.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: