ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 28.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми май                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 485 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.И.Л., редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА Началник РДНСК -  Югоизточен район, Бургас, се явява юрисконсулт А., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

НЕ Е ВНЕСЕН определения от съда депозит за допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: С оглед невнасянето на депозит и допускането в предходна съдебно заседание съдебно-техническа експертиза, предоставям на съда.

 

Съдът счита, че на жалбоподателят следва да бъде предоставена повторна възможност в 3-дневен срок от уведомяването, да представи доказателства за внесен депозит в размер на 300 (триста) лева, по сметка на Административен съд гр.Бургас, във връзка с допусната по негово искане съдебно-техническа експертиза.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при несвоевременно представяне на доказателства за внесен депозит, ако това доведе до отлагане на делото, на основание чл.91а от ГПК ще му бъде наложена глоба в размер по чл.89 от ГПК. В случай, че до следващото съдебно заседание не бъдат представени доказателства за внесения депозит, определението за допускането на съдебно-техническа експертиза ще бъде отменено, а делото ще бъде решено с оглед наличните доказателства.

 

На основание чл.171, ал.3 от АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че във връзка с направеното от него твърдение, за търпимост на процесния строеж, негова е доказателствената тежест и той следва да ангажира доказателства за установяване на това обстоятелство.

 

Съдът  ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25 юни 2013 г.    2013 г. от 09:50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10:54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: