ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2015, 13.05.                                                                                 град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на тринадесети май през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

   

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 484 по описа за 2015 година.                 

   

На именното повикване в 13:15 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в 13.37 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Г.Г.Т., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ - директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Б.-И., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.-И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е за втори път висящо пред Административен съд-гр.Бургас, след като с решение № 2515/10.03.2015година на Върховен административен съд, І отделение е отменено решение № 287/28.02.2014г., постановено по административно дело № 2047/2013г. по описа на Административен съд-гр.Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.

 

Производството е образувано по жалба на Г.Г.Т. против ревизионен акт № 02-1300337/24.04.2013г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Бургас, в частта, в която е потвърден с решение № 206/11.07.2013г., на директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр.Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.-И.: Запозната съм с решението на Върховен административен съд и дадените с него указания. Няма да соча доказателства.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК и с оглед пасивното процесуално поведение на жалбоподателя, в изпълнение на задължителните указания, дадени с Решение № 2515/10.03.2015година на Върховен административен съд, ІІ отделение, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от уведомяването, следва да ангажира доказателства по делото в какво качество – на съдружник или управител Г.Т. е депозирал декларацията за регистрация като самоосигуряващо се лице за всички осигурени социални рискове, считано от 19.12.2005година и спрямо кое юридическо лице е заявил упражняване с личен труд дейност, както и кой представлява и управлява „Вип строй” ЕООД, с оглед твърденията за предоставени правомощия на Дора Топалова, както и за датата на която е вписано в ТР решението на Бургаски окръжен съд от 11.11.2011година, с което „Вип строй”ЕООД е обявено в несъстоятелност и е прекратена дейността на предприятието.

 

ЮРИСКОНСЛУТ Б.-И.: Нямам други доказателствени искания.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

          

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 30.09.2015г от 13.30 часа, за която дата и час ответника уведомен от днешното съдебно заседание, а жалбоподателя по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се ИЗПРАТИ съобщение до жалбоподателя с дадените в днешното съдебно заседание указания.

      

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:42часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: