Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №     912              /11.05.2018г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на деветнадесети април, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                           ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретар С. А., изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 480/2018г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът Д.Г.П. ***, чрез адвокат С.Я. и съдебен адрес ***, е оспорил решение № 97/22.01.2018г. постановено по АНД № 5923/2017г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 17-0346-000069/12.04.2017г. на началник на РУП към ОД МВР Бургас, РУ Созопол. С наказателното постановление за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП на касатора е наложена глоба в размер на 1 000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца.

Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде отменено издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касация, редовно призовани, не се явяват и не изпращат представители.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

Касаторът е наказан за това, че на 29.03.2017г. в 23:22ч. в гр. Черноморец, на ул.“Свети Никола“, пред № 28, като водач на лек автомобил „Киа Черато”, с рег.№ ****, го управлява под въздействието на алкохол с концентрация 0,96 промила в издишания въздух, установено с техническо средство Алкотест Дрегер 7510, № 0061. Издаден е талон за медицинско изследване.

Съгласно чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, в редакцията, релевантна към датата на извършване на нарушението, на водача на пътно превозно средство е забранено да управлява ППС под въздействие на алкохол и/или наркотични вещества и техните аналози.

            Според приложената санкционна норма на чл. 174, ал.1 от същия закон наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух:

     1. над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително – за срок от 6 месеца и глоба 500 лв.;

     2. над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда включително – за срок от 12 месеца и глоба 1000 лв.

Неправилно е разбирането на касатора, според което, доколкото в нормата на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП изрично не е посочен израза „концентрация над 0,5 промила”, то обстоятелството, че управлявал МПС с концентрация над 0,5 промила не е съставомерен признак след като не е въведен с цитираната норма.

По отношение на процесното нарушение следва да се посочи, че съставът му изцяло и напълно е очертан в разпоредбата на чл.174, ал.1 от ЗДвП и в този ред на мисли, дори да не беше посочена нормата на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, това не би било основание да се приеме, че липсва посочване на нарушена норма, защото за разлика от преобладаващия брой случаи, където съставът на административното нарушение включва поне две законови разпоредби – нарушена и санкционна, в този случай съставът е описан само в една разпоредба по подобие на съставите на престъпление, регламентирани в НК.

Отделно от това, в приложимата редакция на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП е забранено да се управлява ППС под въздействието на алкохол, което по-скоро означава, независимо от концентрацията му. В конкретния случай процесната концентрация на алкохол, установена при проверката е 0,98 промила, което при всички случаи означава, че водачът е управлявал МПС под въздействието на алкохол. Прагът от 0,5 промила, под който лицата не носят административнонаказателна отговорност, е регламентиран в чл.174, ал.1 от ЗДвП, който също изрично е посочен в наказателното постановление.

Твърдението на касатора, че наказателното постановление е антидатирано не е доказано по делото. Няма данни сред административнонаказателната преписка, от които да може да се изведе такъв категоричен извод, че наказателното постановление не е издадено на датата, на която се сочи в него. Само фактът, че е връчено няколко месеца по-късно не е достатъчен за това.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 97/22.01.2018г. постановено по АНД № 5923/2017г. по описа на Районен съд Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: