О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

           515     /24.03.2014 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на двадесет и четвърти март две хиляди и четиринадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Лилия Александрова

                                                    ЧЛЕНОВЕ:  Даниела Драгнева

                                                                               Веселин Енчев

 

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 478/2014 година

 

Производството по чл.63 ал.2 от ЗАНН.

Образувано е по частна жалба, подадена от Н.К.А. ***, чрез адвокат Е.Е. ***, против определение № 109/29.01.2014 година по н.а.х.д. № 4879/2013 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е прекратено производството по оспорването на наказателно постановление № 22-0000738/15.10.2013 година на главен инспектор в Областно управление “КД - ДАИ” – Бургас към Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

РС е прекратил производството с мотив, че обжалването е просрочено.

В частната жалба се твърди, че срокът за обжалване не е пропуснат. Заявява се, че жалбата е подадена в офис на куриерска фирма – в последния ден на срока за обжалване (07.11.2013 година), но тъй като Нова Загора (мястото, където е депозирана жалбата) е малък град, куриерите посещавали града и вземали пратките само два пъти седмично. Това била и причината “на плика” да е посочена дата 08.11.2013 година.

Иска се отмяна на определението на РС.

Настоящият съдебен състав счита, че определението е правилно.

Видно от писмо вх.№ 1971/14.03.2014 година от “Еконт експрес” ООД – Русе (доставчик на пощенската пратка, съдържала жалбата срещу НП), Н.А. е подал жалбата срещу НП на 08.11.2013 година в офиса на доставчика. Ако жалбоподателят бе подал пратката на 07.11.2013 година, то той би следвало да разполага със съответната товарителница (която се изготвя и му се предава в момента на приемане на пратката) от тази дата. Доколкото от жалбоподателя не е представено доказателство, което да опровергае извода на РС за просрочие, както и изявлението на  доставчика на пощенската пратка, настоящият съдебен състав приема, че частната жалба е неоснователна.

По изложените съображения, на основание чл. 63 ал.2 от ЗАНН съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 109/29.01.2014 година по н.а.х.д. № 4879/2013 година на Районен съд – Бургас.

 

Определението е окончателно.

                                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: