ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 14.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На четиринадесети октомври                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 474 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.В.А., редовно уведомен, явява се лично и с адв.С. и адв.Д., двамата с представено пълномощно, находящо се на лист 110 от делото.

        

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на ОД на МВР-гр.БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт В. с представено пълномощно, находящо се на лист 100 от делото.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.С.: С жалбата е направено доказателствено искане за изискване на кадрова справка на жалбоподателя и е постъпила такава по делото. Едновременно с това сме направили искане за допускане до разпит на двама свидетели, които водим и молим да се изслушат в днешно съдебно заседание.

         Адв.Д.: Поддържаме жалбата.

         Юрисконсулт В.: Относно искането за допускане на двама свидетели до разпит в днешно съдебно заседание, моля да задължите процесуалните представители на жалбоподателя да посочат какви обстоятелства ще доказват с разпита на тези свидетели, какви са самите свидетели и какво ще удостоверяват.

         Адв.С.: На процесната дата жалбоподателят не е присъствал на никакъв инцидент. Това са свидетелите, които са посочени като участници в събитието.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнително постъпилите от административния орган писмени доказателства, представляващи кадрова справка, касаеща жалбоподателя А., същата изведена с рег.№ 17649/13.06.2013г.

 

Намира доказателственото искане за депозиране на гласни свидетелски показания по делото за основателно, тъй като видно от направените уточнения от пълномощниците на жалбоподателя, посредством разпита на водените свидетели биха се установили правнозначими по делото факти, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит водените в днешно съдебно заседание свидетели, чиято самоличност снема, както следва:

 

М.С.Г. - 38г., български гражданин, семеен, неосъждан, без родство с жалбоподателя;

С.З.П. – 39г., семеен, неосъждан, без родство с жалбоподателя;

Свидетелите предупредени за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обещават да говорят истината.

 

Съдът ОТВЕЖДА от съдебната зала свидетеля П..

 

Разпит на свидетеля Г.:

Адв.С.: Познавате ли Т.А., откъде и какви са отношенията Ви?

Свидетелят Г.: По принцип с Т. се познаваме и сме приятелски семейства. С неговото семейство, с баща му, заедно гледахме животни в района на базата. Поддържаме приятелски отношения. Много пъти сме се събирали в базата, която е моя собствена база, там където е станала процесната случка. Това е база за изкупуване на черни и цветни метали.

Адв.С.: Познавате ли Х.П.?  

Свидетелят Г.: Въпросното лице, включително и неговият шурей бяха временно на работа при мен. Аз съм управител. Правихме една ограда. Работеха при мен може би 10-15 дни. Пет дни преди това, от ІV-то Районно управление дойдоха на проверка и закопчаха П., защото имаше висящо дело и се замислих дали да го оставя на работа, но докато мислех, той ми направи кражба на един инструмент за рязане на метали.

Адв.С.: Т.А. присъстваше ли през деня, когато стана въпросната кражба?

Свидетелят Г.: Когато ние отидохме за въпросната кражба, Т. нито е присъствал в базата, т.е. нямаше го в базата. Той дойде много по-късно вечерта към 16.30-17.00 часа.

         Бяха откраднати резаците – това е инструмент за рязане на желязо,  това беше откраднато с вентилите.

Адв.С.: Как разбрахте, че точно това лице ги е откраднало?

Свидетелят Г.: Въпросното лице с бащата на тези момчета, са отишли да продават резаците и оттам стана ясно, че те са ги откраднали. Звънях няколко пъти на П. и той ме лъжеше, че е в София.

         Адв.С.: С кого отидохте да си търсите резаците?

Свидетелят Г.: С таксиметров шофьор отидох да си намеря резаците. Тихо и кротко се разбрахме, той не искаше да викаме полиция, защото доколкото знам е лежал четири пъти в затвора за кражба и има осем висящи дела.

Адв.С.: Някаква сила употребихте ли спрямо него?

Свидетелят Г.: Абсолютно никаква сила не е имало спрямо него.

Когато отидохме в районното и в следствието на ул.„Ботева”, единственото нещо, което искаха от нас е да кажем, че Т.А. е присъствал на ситуацията, а това нещо не е вярно.

Адв.С.: Защо наехте Х.П. на работа?

Свидетелят Г.: Х. съм го наел на работа с шурея му. Той е неграмотен. На едната му ръка пръстите му са отрязани. Много ми беше интересно как показанията си ги е написал сам, защото той не може да пише.

Адв.С.: Нямаме повече въпроси.

Юрисконсулт В.: Нямам въпроси.

 

Разпит на свидетеля П.:

         Адв.С.: Познавате ли Т.А., откога и по какъв повод го познавате?

Свидетелят П.: Познавам Т. от М.Г., от близо две години и нещо, покрай бизнеса на свидетеля Г.. Дейността на фирмите ни е подобна. Виждал съм го 1-2 пъти.

Адв.С.: Познавате ли Х.П.?

Свидетелят П.: Х.П. го познавам като работник на М.Г..

П. открадна един инструмент, който го бях предоставил на М., свързан с нашата работа, който служи за рязане на метали. Този инструмент е мой и го дадох да го ползва за петък, събота и неделя, да го ползват в базата на Матей. Х. беше работник там и когато го открадна, го продаде на племенника на моя шеф. Той ми се обади и каза „Купихме едни инструменти” и аз го познах. Каза, че един таксиметров шофьор му го е продал с още едно момче. Намерихме таксиметровия шофьори отидохме да си искаме инструментите от Х.. С него се разбрахме, че ще върне парите, които е взел за инструментите и да не пускам жалба в полицията, понеже има дело и е отбелязан за национално издирване и ще го вкарат в затвора. Той каза, че ще се обади на брат, братовчед, приятелка и да намери парите.

Адв.С.: Колко време търсеше парите П., с Вас ли беше?

         Свидетелят П.: Два-три часа беше при нас на базата.       Адв.С.: Докато бяхте в базата, Т.А. беше ли с Вас?

Свидетелят П.: Докато П. беше при нас на базата, Т. не беше там. Т. дойде много късно следобед.

Адв.С.: Каква работа има той там?

Свидетелят П.: Там има едно момче К., който има камион и са много големи приятели с него.

Адв.С.: Защо А. идва в тази база?

Свидетелят П.: По повод друг човек, други отношения А. идва в базата.

Адв.С.: Познавате ли Д.М., по прякор П.?

Свидетелят П.: По прякор го познавам, сега научавам, че се казва Д. Мисля, че са шурета с Х.П..

Адв.С.: Има ли някакви особени белези?

Свидетелят П.: Отрязани са пръстите на едната му ръка, но точно на коя, не мога да кажа.

Юрисконсулт В.: Известно ли Ви е А. да е работил като охрана по времето, когато е бил полицай?

Свидетелят П.: Не ми е известно.

Юрисконсулт В.: Нямам въпроси.

 

         Адв.С.:  Други доказателства няма да сочим.

         Юрисконсулт В.: Няма да соча доказателства.

 

         Съдът, като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.С.: Бургаският административен съд е сезиран от жалбоподателя А. с искане за обявяване на незаконосъобразност и неправилност на заповедта, с която му е наложено дисциплинарно наказание „уволнение”.

         От събрания по делото доказателствен  материал са безспорни само два факта: че жалбоподателят е бил служител на МВР, полицай категория „Е”, трета степен и че на въпросната дата 19.03.2011г. е бил в почивка съгласно утвърденият работен график. Всички останали факти и обстоятелства, изложени и събрани по реда на дисциплинарното производство, не отговарят на фактическото положение. Считам издадената заповед за незаконосъобразна, поради допуснати нарушения на административнопроцесуалните правила и на материално основание, затова моля същата да бъде отменена, като подробни съображения ще изложа в писмена защита.

Адв.Д.: Считам, че издадената заповед за дисциплинарно уволнение за незаконосъобразна. С оглед събраните писмени и гласни доказателства, заповедта е издадена при съществени процесуални нарушения и при нарушение на материалния закон. А. е уволнен за нещо си. Вменено му е, че е извършил тежко дисциплинарно нарушение, за нещо, което той нито е извършил, нито е присъствал. Моля да бъде отменена заповедта като незаконосъобразна и ни присъдите направените разноски включително и адвокатски хонорар.

 

Юрисконсулт В.: Моля да постановите решение, с което да оставите жалбата без уважение, като неоснователна и недоказана. Считам, че оспорваната заповед е законосъобразна, издадена от компетентен орган в кръга на предоставените му правомощия, при спазване на процесуалните правила и материалноправните предпоставки за издаването. Дисциплинарното производство е проведено в законовите срокове. Установени са по несъмнен начин фактите и обстоятелствата, на основание на които е извършено дисциплинарното уволнение. Във връзка с разпитаните в днешно съдебно заседание свидетели, считам че техните показания не следва да бъдат кредитирани. Срещу двамата свидетели също е образувано досъдебно производство, както и срещу оспорващия с постановление за образуване на досъдебно производство във връзка със същия случай (побоя)(стр.71 от дисциплинарната преписка). Моля да имате предвид и близката приятелска връзка между единия от свидетелите и оспорващия, което считам, че влияе върху обективността на показанията. От разпита на двамата свидетели не се установиха различни обстоятелства от тези, които са посочени в дисциплинарното производство, установени от административния орган. В случая особено значение има установяването на обстоятелства по време на побоя, оспорващият намирал ли се е в базата, видял ли е какво се случва и предприел ли е действия като полицейски служител да предотврати инцидент, да окаже помощ на пострадалото лице, да предотврати извършващото се престъпление, на което е бил свидетел. Тези обстоятелства, които сочи административният орган и се подкрепят от свидетелските показания в хода на дисциплинарното производство, са безпротиворечиви и не будят основание за съмнение.

Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение и в предоставения от съда срок ще представя писмени бележки.

 

Съдът дава на процесуалните представители на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.58 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: