ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 13.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тринадесети април                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 473 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:53 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ В.Х.Т., редовно призован се явява адв. С., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник Районно управление Несебър, ОД на МВР Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

АДВ. С.: Поддържам жалбата.

Да се приемат представените писмени доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка. Наред с това, следва да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи заверен препис от Инструкция № І з-1373/21.06.2010 г. за организация и реда за осъществяване на дежурство в МВР, включително Приложение № 1 към инструкцията, раздел ІІ – Документи за осигуряване на дейността, както и доказателства за това, че жалбоподателят е запознат с този вътрешноведомствен акт.

 

По тези съображения,

 

     О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи заверен препис от Инструкция № І з-1373/21.06.2010 г. за организация и реда за осъществяване на дежурство в МВР, включително Приложение № 1 към инструкцията, раздел ІІ – Документи за осигуряване на дейността, както и доказателства за това, че жалбоподателят е запознат с този вътрешноведомствен акт.

ПРЕДУПРЕЖДАВА същия, че при неизпълнение на задължението ще му бъде наложена санкция на основание чл. 91, ал. 1 във вр. с чл. 89, т. 2 от ГПК.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 18.05.2016 г. от 10:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                        СЪДИЯ: