ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 19.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На деветнадесети април                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 472 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:32 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Г.Х., редовно призована, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Комисия за защита от дискриминация, редовно призован, не изпраща представител.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА З.М.М.-И., редовно призована, се явява адвокат Р.Р., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Х.: Поддържам жалбата. Няма да соча доказателства.

АДВОКАТ Р.: Оспорвам жалбата. Няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Х.: Поддържам жалбата. Представям писмено изложение, в което съм изложила всички аргументи в подкрепа на застъпената от мен позиция по спора.

АДВОКАТ Р.: Оспорвам жалбата. Моля да бъде оставено в сила решението на Комисията за защита от дискриминация. Подробно в първата и втората жалба доверителката ми е развила своята теза, която няма да преповтарям. По повод жалбата, същата е бланкетна и противоречива на моменти. В писмената защита, която процесуалният представител е представил пред Комисията за защита от дискриминация, същият поддържа, че абсолютно законосъобразно е проведено производството, страните са били равнопоставени в същото производство и коректно комисията е изслушала и е дала възможност да развият тезата си. Впоследствие в жалбата развива тезата, че е незаконосъобразно и необосновано решението, споделя, че има процесуални нарушения, без да са конкретно посочени, поради което считам, че следва да бъде оставена без уважение и да бъде потвърдено решението.

Моля на доверителката ми да бъдат присъдени понесените съдебно-деловодни разноски по настоящото производство.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: