ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,04.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четвърти ноември                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: К.Л.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 470 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Т И Д Къмпани БГ” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Р.Н., надлежно упълномощен с представено по делото пълномощно.

За ответника Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Червеняков.

Свидетелите Г.Б.М. и Е.С.К., редовно призовани, явяват се лично.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на осн. чл. 91, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.89 в размер от 50лв. до 300лв.

 

 

 СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Съдът ИЗВЕДЕ от съдебната зала свидетелят Е.К..

         ПРИСТЪПИ към разпит на свидетеля Г.М..

         Снема самоличността му, както следва:

         Г.Б.М. – 46г, неосъждан, без родство и отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване, обещава да говори истината.

 

         Разпитан каза:

         ВЪПРОС на СЪДА: Помните ли какви отношения имахте и кога с дружеството „Т и Д Къмпани БГ” ЕООД?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Мисля, че беше през 2009г., когато бях решил да се насоча към едно друго поприще, защото аз се занимавам с изработка на бельо и бански. Но тъй като китайците оказаха много голям натиск, а в професията имаше по-големи възможности за работа, роди ми се идеята да се насоча към друг бизнес и в последствие закупих „Т и Д Къмпани БГ” ЕООД, закупих шивашкия бизнес. Мисля, че беше месец май 2009г.

         ВЪПРОС на СЪДА: Кой управляваше тази фирма?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Аз купих шивашката дейност на фирмата с машини, съоръжения, каквото имаше.

         ВЪПРОС на СЪДА: Имахте ли дружествени дялове в това дружество?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Не съм имал дружествен дял в това дружество. Аз изкупих всички дялове на фирмата.

         ВЪПРОС на СЪДА: Кой управляваше от този момент насетне?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: След това аз управлявах фирмата и бях назначил Е.К. за управител горе-долу по същото време.

         ВЪПРОС на СЪДА: Вие бил ли сте управител през това време?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Аз съм собственик. Не мога да се сетя дали съм бил и управител.

         ВЪПРОС на СЪДА: Какво стана след това, след като купихте дружеството?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Фирмата си имаше готови контакти, работеща фирмата с немски фирми, едните бяха „Шуслер”. В последствие реших да разширя бизнеса, в смисъл да стане по-голяма фабриката и да закупя базата, която беше собственост на „Т енд Д”.

         ВЪПРОС на СЪДА: Какво представлява тази база?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Това са производствени помещения, паркинг.

         ВЪПРОС на СЪДА: Къде се намираше тази база?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Намира се в западна промишлена зона на гр.Варна.

         ВЪПРОС на СЪДА: Колко помещения имаше там?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Това са две сгради, едната е на три етажа и половина, другата е на един етаж. Но са с голяма квадратура.

Тъй като имах намерение да разширим бизнеса, да започнем да работим с други фирми, решихме да закупим базата, беше ми обявена цена, договорихме се за цената и платих аванс.

         ВЪПРОС на СЪДА: Каква цена договорихте?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Цената мисля, че беше 1млн и 400 или 200 хиляди лева.

         ВЪПРОС на СЪДА: Казахте, че сте платили аванс. Каква беше сумата?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Авансът, който платих беше към 600 и нещо хиляди лева.

         ВЪПРОС на СЪДА: Колко време след като придобихте „Т и Д Къмпани БГ” пристъпихте към покука на тези сгради?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Беше много дълъг периода, не мога да кажа. По принцип цялостният замисъл беше за едно разширяване и окрупняване на бизнеса. В последствие настъпи голямата криза и видях, че нещата няма да се получат.

         ВЪПРОС на СЪДА: Колко време след покупката стана това?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Някъде 2-3 месеца, месец септември мисля, че беше.

         ВЪПРОС на СЪДА: Авансовата вноска за имота реално беше ли платена?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Да, имам документи. Платих по банков път.

         ВЪПРОС на СЪДА: Парите за авансовата вноска откъде бяха?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Това бяха заемни средства от моя фирма „Джой КГД” ООД и от още една фирма, но оттам беше по-малък заема. Направих плащането на авансовите вноски. В последствие тази пари върнах обратно. Върнах обратно тези пари, след като се отказах от сделката да закупувам сградата. Той, г-н Г. ми върна обратно парите и в последствие си получих всички пари обратно, които бях дал като аванс.

         ВЪПРОС на СЪДА: От кого придобихте фирмата „Т и Д Къмпани”?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: От него, от г-н Г.. От него я придобих и пак на него я продадох.

         ВЪПРОС на СЪДА:Това като време колко продължи?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Беше около четири месеца. Т.е. някъде около четири месеца я притежавах.

         ВЪПРОС на СЪДА: Тогава той на кого е върнал парите?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Той върна заемните средства на „Джой” - моята фирма. Пак всичко е върнато по банков път с документи.

Бяхме се разбрали за по-късен период, но не се случиха нещата.

         ВЪПРОС на СЪДА: Каква беше целта да придобиете тази фирма за четири месеца?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Моето намерение беше да развия да окрупня едно производство - конфекция, и поръчките бяха по-добри. Имахме планове с колегите от други фирми, с които от години се познаваме и от тях се надявах да получа подкрепа и да направя една голяма работеща фирма. Възвръщаемостта на вложените средства за такива поръчки е много бърза.

         ВЪПРОС на СЪДА: Тогава защо се отказахте?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Отказах се, защото не можах да платя. Кризата беше започнала. Банките поставяха ужасни условия за кредитиране. Това беше основният мотив, не съм преценил възможностите и моментът не беше подходящ.

         СЪДЪТ към свидетеля: Към 2009г., когато сте закупили фирмата, кризата беше започнала.

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Аз съм работил 10 години за  детски фирми „МD” и имах 80-90 човека работници; след това станаха 50 човека; след това 40; след това 30.

         ВЪПРОС на СЪДА: За каква сума придобихте дяловете на тази фирма?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: По номинал както е.

         ВЪПРОС на СЪДА: За каква сума ги продадохте?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Нямам никаква печалба.

 

         ВЪПРОС на адв.Н.: Към периода, когато се сключили имотната сделка, беше ли Ви известна фирма „Фриго Трейд” ЕООД?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Не ми е познато това дружество.

         ВЪПРОС на адв.Н.: Знаете ли, че успоредно с продажбата на производствената база, Е. Г. като управител на „Т енд Д” е сключил договор за доставка на месо и че е извършвал авансови плащания като управител на „Т енд Д”?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Когато съм бил в тази фирма, въобще не са ми известни какви сделки Г. е правил. За сделки за месо, на 100% съм сигурен, че не ми е известно.

         ВЪПРОС на адв.Н.: Знаете ли, че продавачът на базата „Т енд Д” има извършена данъчна ревизия, знаете ли да му е издаден ревизионен акт, дали са му установени задължения?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Не ми е известно. В последствие те имаха някаква  ревизия, имаше данъчни, но аз съм дал обяснения по времето, когато съм бил собственик, всички документи са им представени, от плащания и абсолютно всичко.

         ВЪПРОС на адв.Н.: Разполагате ли с информация, че по повод на сделката с недвижими имоти, за продавача „Т и Д Къмпани” ЕООД в бъдеще ще възникнат данъчни задължения, които няма да бъдат внесени?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Не.

         ВЪПРОС на адв.Н.: При бизнес котактите с Г., а и в личните такива, знаете ли дали той е изразил намерения да извърши данъчна измама чрез сделки с имоти?

         Юрисконсулт Д.: Възразявам. Въпросът е какви намерения е имал едно лице.

         Адв.Н.: Във връзка с фактическия състав на чл.177, задавам въпроса дали е чувал Г. да изразява намерение.

 

         ВЪПРОС на СЪДА към свидетеля: Какви бяха Вашите лични отношения с Г., така че Вие да купите от него дружествени дялове и да ги върнете, а той след четири месеца да си ги вземе обратно? Какви бяха Вашите отношения?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Познаваме се още от студенти и съпругата му познавам много преди него. Кръстник съм на голямата му дъщеря.

         ВЪПРОС на СЪДА: Като какви бихте описали отношенията си с Г., Вие ги определете какви са.

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Не мога да разбера този въпрос. Господин Г. не е длъжен да ми дава обяснение какво мисли да прави. Отношенията ни са нормални, колегиални и приятелски, както с много други колеги и приятели.

         ВЪПРОС на адв.Н.: След като описвате отношенията си като приятели, до каква степен си споделяте с него?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: До такава степен, до каквато аз преценя да бъда откровен. Не мога да бъда така откровен с други хора. Освен ниво работа, примерно хоби като риболов и нещо друго, като например играли сме футбол, такива неща си споделяме. И относно работата, относно бизнеса, относно шивашкия бизнес, например закупуване на машини, определени приспособления за машини, оформяне на поточни линии и от този род.

         ВЪПРОС на адв.Н.: За отношенията си с данъчните споделяте ли си?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Не. Аз мисля, че това са конфиденциални данни.

         ВЪПРОС на адв.Н.: Във връзка с имотните сделки, знаете ли какви данъци е декларирала и внесла фирмата продавач?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Не, не зная.

 

         ВЪПРОС на юрисконсулт Д.: Кой Ви помогна да откриете точно тази фирма и защо преценихте, че точно дяловете на тази фирма трябва да закупите?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Казах, че се познаваме отдавна и той беше изразил, че вече не му се занимава с този бизнес. Тъй като познавам базата и професионално относно работата, аз се занимавам с много други фирми от България, прецених, че това е един шанс да развия още един бизнес.

         ВЪПРОС на юрисконсулт Д.: Вие купувате дяловете, след това купувате една друга база в гр.Варна, кой Ви насочи към тази база

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Базата е негова, на Г..

         ВЪПРОС на юрисконсулт Д.: Къде се намира тази база?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Тя се намира там, където е шивашкия цех. Преди години тази цялата база представляваше един огромен шивашки цех.

         ВЪПРОС на юрисконсулт Д.: Фирмата, която купувате,  наясно ли сте с дейността, която тя развива?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Да.

         ВЪПРОС на юрисконсулт Д.: Казахте „решихме да купим”. Кои решихме?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Объркал съм се – реших.

         ВЪПРОС на юрисконсулт Д.: Казахте „платих аванс”.  Как стана това плащане? Наредихте някакви пари?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Конкретното плащането стана, като внесоха се парите на касата по банковата сметка, която беше посочена, т.е. банков касов превод.

         ВЪПРОС на юрисконсулт Д.: Целият аванс ли беше преведен и от кого?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Целият аванс беше преведен по банков път от мен лично.

         ВЪПРОС на юрисконсулт Д.: Давали ли сте пълномощно на Г., докато бяхте собственик на дружеството?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Не, не мога да се сетя да съм дал такова пълномощно.

         ВЪПРОС на юрисконсулт Д.: Колко банкови сметки имаше дружеството по Ваше време?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Мисля, че бяха две банкови сметки.

         ВЪПРОС на юрисконсулт Д.: Банкова сметка ***? Спесимент имахте ли да оперирате по тези сметки по това време? Знаете ли какво е спесимент?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Много добре зная какво е спесимент, но не мога да се сетя. Да, мисля, че имам.

         ВЪПРОС на юрисконсулт Д.: Г. имал ли е спесимент по Ваше време?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Не мога да кажа. Аз поне нямам спомен да съм давал пълномощно за спесимент.

         ВЪПРОС на юрисконсулт Д.: Друг оперирал ли е с банковите сметки на дружеството по Ваше време?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Не. Мисля,че не.

         ВЪПРОС на юрисконсулт Д.: По Ваше време други суми на от дружеството да са давани за съхранение, по заеми на Г.?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Не, не съм давал.

         Юрисконсулт Д.: Нямам повече въпроси.

 

         ВЪПРОС на ПРОКУРОРА: Купувайки компанията, дали тя имаше недвижими имоти в активите на дружеството?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Мисля, че не.

         ВЪПРОС на ПРОКУРОРА: При положение, че имате друго дружество, което да се занимава с подобна дейност, защо беше необходимо да купувате това дружество?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: Не. „Т и Д” беше позната на нейните си партньори, имаше си нейните контакти, а „Джой” си е отделна фирма. Купих я заради партньорите, заради различната дейност. Едната се занимава с конфекция, другата с бельо, бански.

         ВЪПРОС на ПРОКУРОРА: Кой е собственик на недвижимия имот?

         ОТГОВОР на свидетеля М.: „Т и Д Къмпани” е собственик на недвижимия имот.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам повече въпроси.

 

 

         Съдът освободи свидетеля М. и ВЪВЕДЕ в съдебната зала свидетелят К..

         Сне самоличността му, както следва:

         Е.С.К. – 43г., български гражданин, неосъждан, без отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване, обещава да говори истината.

 

         Разпитан каза:

         Бях работник на Г. и на М..

         ВЪПРОС на СЪДА: Кога за пръв път бяхте назначен от Г., като какъв и в коя фирма?

         ОТГОВОР на свидетеля К.: Не мога да си спомня точно, преди доста години беше. Първо бях в неговата шивашка фирма, бил съм общ работник, шофьор, управител производство.

         ВЪПРОС на СЪДА: Това все в една и съща фирма ли беше?

         ОТГОВОР на свидетеля К.: Не мога да кажа. Фирмите, в които съм работил са били и на Г. и на съпругата му, която имаше фирма. Не мога да си спомня конкретно и точно кога, но го има записано в трудовата ми книжка. Ако видя трудовата си книжка, ще се сетя.

         ВЪПРОС на СЪДА: Управител на фирмата бил ли сте?

         ОТГОВОР на свидетеля К.: Не, не съм бил управител на фирмата.

         ВЪПРОС на СЪДА: Във фирма „Т и Д Къмпани БГ” работил ли сте, някой назначавал ли Ви е там?

         ОТГОВОР на свидетеля К.: Фирмите са няколко, може и да съм работил там, не мога да кажа. Ако имах трудовата книжка пред мен, може и да се сетя.

         ВЪПРОС на СЪДА: Като управител производство какво Ви е задължението?

         ОТГОВОР на свидетеля К.: Производството в шивашката дейност е грижа за техниката, поддържането, складова дейност и такива неща.

         ВЪПРОС на СЪДА: Точно в кой период сте бил управител производство?

         ОТГОВОР на свидетеля К.: Преди да напусна, няколко години. Преди две години напуснах, мисля, че беше 2012г., а започнах работа през 2003г. и до преди две години работех там. Но колко време преди това съм бил назначен като управител, не мога да кажа. Моите задължения са били едни и същи. Започнах като общ работник, имаше разнос на дрехи. Така започнах.

         ВЪПРОС на СЪДА: Да сте работили едновременно на две места, в две фирми?

         ОТГОВОР на свидетеля К.: Имаше период, в който работех на 4-часов работен ден и се водех и управител и шофьор в различни фирми.

         ВЪПРОС на СЪДА: Кой беше управител на тези фирми?

         ОТГОВОР на свидетеля К.: Там, където бях шофьор, фирмата е „Ауто Г.” или нещо от този род. Другата мисля, че беше „Т енд Д”.

         ВЪПРОС на СЪДА: Кой ви назначи в „Т енд Д”?

         ОТГОВОР на свидетеля К.: В „Т енд Д” съм бил назначен от Г., след това разбрах, че имам нов  работодател и нов договор.

         ВЪПРОС на СЪДА: Кой беше новият работодател?

         ОТГОВОР на свидетеля К.: Това беше г-н М..

 

         Адв.Н.: Нямам въпроси.

         ВЪПРОС на юрисконсулт Д.: Работното Ви място къде беше?

         ОТГОВОР на свидетеля К.: В базата.

         ВЪПРОС на юрисконсулт Д.: Къде е тази база?

         ОТГОВОР на свидетеля К.: В западна промишлена зона, промишлена база.

         ВЪПРОС на юрисконсулт Д.: Казахте, че сте били и шофьор. Какви бяха задълженията Ви като шофьор?

         ОТГОВОР на свидетеля К.: Като шофьор ангажиментите ми са били с три коли, които съм карал. Пак там.

         Юрисконсулт Д.: Нямам повече въпроси.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

 

         Съдът освободи от залата свидетеля.

 

 

         Адв.Н.: Нямам искания по доказателствата.

         Юрисконсулт Д.: Нямам искания.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се приключи събирането на доказателства.

 

 

С оглед становището на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

Адв.Н.: Моля да отмените изцяло като незаконосъобразен оспорения ревизионен акт. Както в хода на ревизионното производство, така и в хода на съдебното дирене се установи, че става въпрос за нормални бизнес и икономически отношения между отделните стопански субекти, които нямат нищо общо с хипотезата на чл.177 от ЗДДС. Моля да ми разрешите да представя подробни писмени бележки, в които да изложа становището ни в срок, който Вие ми дадете.

 

Юрисконсулт Д.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт. Моля да ми дадете възможност да представя писмено становище и ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Намирам жалбата за неоснователна, а правилен и законосъобразен ревизионният акт, с оглед на което моля да потвърдите като правилен и законосъобразен ревизионния акт.

 

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможност и на процесуалния представител на ответника, като срокът за него е 12 дни.

 

УКАЗВА на страните, че следва да представят писмените си бележки с екземпляри за другите страни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: