ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 13.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На тринадесети ноември                           две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Т.П.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 470 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.Я.К., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО С.И.П. – старши специалист в отдел „Общофункционален контрол” при Дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност”, Община Бургас, редовно уведомен, не се явява. Вместо него се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощен.

ЗА ОТВЕТНИКА по иска за обезщетение Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощен.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Т.П..

 

Явяват се свидетелите Д.Н.М. и Н.Н.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕМА самоличността на свидетелите и ги предупреждава за наказателната отговорност по чл.290 от НК:

Д.Н.М. – 29 години, български гражданин, неосъждан, работи в ОП „Транспорт” като шофьор на автокран, без родство със страните.

Н.Н.М. – 27 години, български гражданин, неосъждан, работи в ОП „Транспорт” като оператор на автокран, без родство със страните.

 

СЪДЪТ отстрани от залата свидетеля Н.Н.М. и ПРИСТЪПИ към разпит на свидетеля Д.Н.М..

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.М.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Сещате ли се за случая на 02.02.2013 г.?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.М.: Колегата закача колата аз я вдигам и я карам на паркинг. Човекът, който разпорежда, е служител в Община Бургас – С.П..

За конкретния случай не си спомням, но от там системно репатрираме автомобили.

Когато се репатрира автомобил, аз слизам от камиона, нагласям крана върху автомобила и вдигам автомобила върху платформата на камиона.

По принцип или въз основа на знак, или на маркировка се репатрира автомобил. Щом е репатриран автомобил, е имало знак със сигурност.

Там има знак на мястото, за това, че става дума за таксита. Често се случва когато знакът е изчезнал и тогава не вдигаме автомобилите.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Какво точно гласеше този знак и имаше ли ограничения за бройки автомобили да не се спира и дали на тях е спряла колата на жалбоподателката?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.М.: Знакът указва, че има паркоместа за таксита. Тогава на този знак нямаше изписан брой на паркоместа за таксита. Имаше частична маркировка.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам повече въпроси към свидетеля Д.М..

 

ПРОКУРОР П.: Нямам въпроси към свидетеля Д.М..

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът ОСВОБОДИ свидетеля Д.М..

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Н.Н.М..

СВИДЕТЕЛЯТ Н.М.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

ВЪПРОС НА СЪДА: Спомняте ли си на 02.02.2013 г. да сте вдигали кола в района на Младежки дом? Как установихте – случайно ли минавахте или по сигнал?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.М.: Случайно минавахме и лицето С.П. установи, че е спряна там колата неправилно и разпореди да се вдигне. Имаше знак и маркировка, че там има с. на таксита и редовно се вдигат автомобили.

ВЪПРОС НА СЪДА: Спомняте ли си на знака, освен думата на латински „такси” да има и други надписи?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.М.: Има знак за паяка. Не си спомням на табелата да е имало указание за броя на паркоместата, които са предвидени за такси с..

ВЪПРОС НА СЪДА: Маркировката ясна ли бе към този момент?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.М.: Според мен маркировката беше ясна. Изглеждаше така, както на снимките, които са представени по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси към свидетеля Н.М..

ПРОКУРОР П.: Нямам въпроси към свидетеля Н.М..

 

Поради изчерпване на въпросите съдът ОСВОБОДИ свидетеля Н.М..

 

СТРАНИТЕ: Нямаме доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед заявеното от страните за липса на доказателствени искания,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема госпожо председател, считам, че депозираната пред Вас жалба е неоснователна. Наведените в нея доводи за незаконно прилагане на принудителна административна мярка са неоснователни. Представени са достатъчно на брой писмени и в днешно съдебно заседание гласни доказателствени средства, които установяват, че процесният автомобил е бил спрян в нарушение на правилата за движение по пътищата. Това нарушение е установено от административния орган, разпоредено е прилагане на принудителна административна мярка, извършена е по реда, предвиден в закона, и я считам за правилна и законосъобразна, поради което Ви моля да я потвърдите.

Оспорвам  исковата претенция за заплащане на обезщетение в посочения от жалбоподателката размер, поради неоснователността на претенцията й в тази посока.

Моля да ми присъди юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОР П.: Уважаема госпожо административен съдия, така предявеният иск е срещу наложена принудителна административна мярка с обективно съединен иск по чл.1 от ЗОДОВ. Намирам същия за неоснователен и като такъв моля да бъде отхвърлен изцяло. Не са налице основания по чл. 1 от ЗОДОВ за ангажиране отговорността на общината. Исковата претенция за отмяната на принудителна административна мярка също намирам за неоснователна.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    СЪДИЯ: