ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 06.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На шести ноември                                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 470 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.Я.К., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО С.И.П. – старши специалист в отдел „Общофункционален контрол” при Дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност”, Община Бургас, редовно уведомен, не се явява. Вместо него се явява юрисконсулт А..

ЗА ОТВЕТНИКА по иска за обезщетение Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А., редовно упълномощен.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Т.С..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Не съм в състояние да изпълня задължението за днешно съдебно заседание да доведа за разпит допуснатите свидетели Д. Н. М. и Н. Н. М..*** и за датата на провеждане на съдебното заседание им е разрешено ползването на платен годишен отпуск. Д. Н. М. е в платен годишен отпуск от 28.10.2013 г. до 06.11.2013 г., а Н. Н. М. – от 28.10.2013 г. до 05.11.2013 г. За твърдяните от мен обстоятелства представям писмени доказателства и моля да ги приемете по делото. Моля да отложите делото за друга датата, на която да доведа допуснатите до разпит свидетели, тъй като фактите, за които същите ще свидетелстват са от съществено значение за изясняване на спора.

 

ПРОКУРОР С.: Да се даде възможност на ответника да докаже твърденията си чрез посочените от него свидетели.

 

СЪДЪТ намира, че искането на процесуалния представител на ответника е основателно и следва да бъде уважен. Делото следва да бъде отложено за друга дата при задължение за ответника допуснатите до разпит в качеството на свидетели лица да бъдат доведени за съдебно заседание.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника допуснатите до разпит в качеството на свидетели лица Д. Н. М. и Н. Н. М., да бъдат доведени за съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.11.2013 г. от 11:30 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    СЪДИЯ: