ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 08.04                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осми април                                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 46 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.Ж.Б., редовно уведомен, не се явява. Вместо него се явява адвокат Т., редовно упълномощен.

Ответник по оспорването – Началник на Първо РУ при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Т.С.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Т.: Моля да бъдат приобщени към делото 1 бр. удостоверение за сключен граждански брак, 3 броя пълномощни, две от които са представени пред Първа инвестиционна банка и по силата на които жалбоподателят има права да се разпорежда със средства на дружеството „СИ БО ТРЕЙДИНГ” ЕООД – гр. Бургас. Третото пълномощно е от „СИС КОМЕРС” ЕООД, чийто управител упълномощава Б. да се разпорежда също така със средствата на това дружество.

Няма да соча други доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Да се приемат представените доказателства.

Нямам доказателствени искания.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства представените в днешно съдебно заседание документи и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход по същество.

По тези съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ Т.: Моля да отмените Заповед №122/17.10.2008 година на ВНД Началник на Първо РПУ – гр. Бургас, която касае отказ за издаване на разрешение за придобиване на късо огнестрелно оръжие. Считам, че тази заповед е необоснована. Представихме достатъчно доказателства, че жалбоподателят борави със значителни средства и разрешението е необходимо както за самозащита, така и за защита на негова собственост и цялото семейство. Моля за произнасяне в този смисъл.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че заповедта на Началника на Първо РПУ – гр. Бургас за отказ за издаване на разрешение за придобиване на късо огнестрелно оръжие е законосъобразна  и мотивирана. Жалбоподателят мотивира искането си в качеството си на физическо лице и видно от представените доказателства липсват данни за заплаха на личното му имущество или на член от семейството.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: