ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 25.02                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и пети февруари                              две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 46 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 11.25 часа се явиха:

 

Жалбоподател – Г.Ж.Б., нередовно призован, не се явява. Вместо него се явява адвокат Д.Т., редовно упълномощен от по-рано.

Ответник по оспорването – Началник на Първо РПУ – гр. Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ Т.: Да се даде ход на делото.

Заявявам, че клиентът ми  е редовно призован, тъй като той ме уведоми за датата на днешното съдебно заседание.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор С.Х.

 

ПРОКУРОРЪТ: Г-жо съдия, моля да бъде конституирана Окръжна прокуратура – гр. Бургас като страна в производството по настоящото дело.

 

СЪДЪТ намира искането на представителя на Окръжна прокуратура – гр. Бургас за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура – гр. Бургас като страна в производството по административно дело № 46/2009 година.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

 АДВОКАТ Т.: Поддържам жалбата.

Приложили сме с подаването на жалбата няколко счетоводни документа, като към настоящия момент искам да приложим и оборотна ведомост и обща справка за паричните потоци на посочените от нас две дружества – „СИС КОМЕРС” ЕООД и „СИ БО ТРЕЙДИНГ” ЕООД, от които е видно с какви големи парични потоци боравят тези две дружества. Само ще спомена, че за едногодишния период – от 01.01.-31.12.2008 година става въпрос за 46 674 000 лева. Моля да бъдат приобщени към доказателствения материал.

Моля да ми се даде възможност за следващо съдебно заседание да представя документ за граждански брак на Б. и пълномощно, с което ще докажем, че той е лицето, което борави с една част от тези средства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е подадена от лице с процесуална легитимация, в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Да се приемат представените с административната преписка, както и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

Не възразявам да се предостави възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да ангажира и допълнителни писмени доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства документите, приложени към административната преписка, както и тези, представени от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание. С оглед липсата на други доказателствени искания следва да се приключи съдебното дирене и се даде ход по същество.

По тези съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

ДАВА възможност на жалбоподателя за следващо съдебно заседание да ангажира и други доказателства в подкрепа на твърдението си.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 08.04.2009 г. от 11.00 часа, за която дата страните уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: