ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 28.05                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми май                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 467 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.И.И., редовно призован, се явява лично и с адвокат Д., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник група в сектор „Пътна полиция” при ОД „МВР” Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх. № 4275/29.04.2013година от ответника, в което заявява, че са изпратени копия от наказателното постановление срещу жалбоподателя, като в НП №8837/20.08.2009 година не са отразени броя на оставащите контролни точки, които при връчване не са вписани от служителите. Посочено е, че не може да се предостави и копие от писмено съобщение до С.И. за отнетите му контролни точки, което е унищожено, поради изтекъл срок за съхранение.

 

АДВОКАТ Д.: Запознат съм с постъпилото  писмо. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Д.: Моля да постановите решение, с което да отмените заповед за налагане на принудителни административни мерки № 70019/2013 от 01.02.2013 г. на началник група сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР гр.Бургас.

Моля да  ми определите срок за представяне на писмени бележки с аргументи в подкрепа на жалбата.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И. – Без книжка е трудна работа. Работата ми се състои в управление на служебни автомобили, работя с машини по полета, по кариери, което е залегнало и в трудовият ми договор, поради което очаквам да ме уволнят, тъй като ми отнеха книжката. В момента нямам книжка и седя. Платих всички такси, а пък те ми взеха книжката. Моля съда да отмените заповедта.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10:44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: