ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 26.03.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести март                               две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 467 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.И.И., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат Д., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник група в сектор „ПП” при ОД МВР Бургас, редовно призован, не се явява.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА

 

Производството е образувано по жалба на С.И.И. против заповед за налагане на Принудителни административни мерки №70019/2013 от 01.02.2013г. издадена от началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Бургас.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпили са изисканите от ответника наказателни постановления № 8462/12.09.2006г., № 1026/03.07.2007г., № 1284/03.09.2007г. и № 8837/20.08.2009г.

 

Съдът ДОКЛАДВА не са постъпили изисканите от РУП Карнобат  и РУП Айтос наказателни постановления № 202/2005г., № 1087/2009г., № 647/2009г. и № 29/2008г., като изпратените съобщенията до настоящия момент не са върнати по делото.

АДВОКАТ Д. – Поддържам подадената  жалба. Считам, че без анализа на поисканите доказателства от съответните Районни полицейски управления, казуса не може да бъде изяснен от фактическа страна, поради което моля да отложите делото за друга дата.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка, както и представените от ответника писмени доказателства, а именно: справка за нарушител от региона, справка за контролните точки на водач на МПС, копия от наказателни постановления № 8462/12.09.2006г., № 1026/03.07.2007г., №1284/03.09.2007г., № 8837/20.08.2009г. и заповед № з-2499/12.09.2012г. на Директора на ОД МВР Бургас.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

С оглед липсата на други доказателствени искания в днешно съдебно заседание, съдът ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.04.2013г. от 9.50ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: