ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 25.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и пети април                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 465 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 09:10 часа се явиха:

 

Ищецът Д.М.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат Д.М. ***, надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника по иска Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Червеняков.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по иск предявен от ищеца против Община Бургас, с който се претендира заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 4 000 лв., произтичащи от бездействието на кмета на община Бургас да осигури равни условия и достъпна среда на всички хора, включително и за хора с увреждания и в частност по отношение на ищеца, като не са осигурени достатъчно паркоместа за хора с увреждания.

С исковата молба е претендирано и възстановяване на платената от ищеца такса за репатриране на автомобила му, което представлява претенция за заплащане на имуществени вреди в размер на 43.20лв.

Претендирани са и разноски за настоящата инстанция.

 

АДВОКАТ М. – Поддържам исковата молба, с едно уточнение, че съм  посочила паркинга на университета, а то е паркинг зад университета, който е общински.

С исковата молба съм искала допускане на двама свидетели, с показанията на които ще се установяват обстоятелствата и фактът къде е била паркирана колата, защо е била паркирана там, дали е била вдигната и закарана на наказателен паркинг, освен ако не се оспорва от общината това обстоятелство, както и обстоятелствата за пътя от мястото, където е бил паркиран автомобилът до наказателния паркинг, как се е чувствал доверителя ми, какво е изпитвал и какво се е случило в деня, в който автомобилът му е бил репатриран. Моля да допуснете само един свидетел, който водим.

Нося и представям доказателства, които моля да приемете. Представям шофьорска книжка, като там е отбелязано транспортното средство на доверителят ми, инвалидната му карта, която стои на предното стъкло, протокол от 03.03.2012г., че е годен да бъде управляван от доверителя ми личният му автомобил и големият талон на автомобила.

Представям и снимка от деня на репатрацията, от която е видно как е било обозначено мястото на паркиране и копие от студентската книжка на доверителят ми.

Всички тези доказателства са в уверение на това, че той е студент в Бургаският свободен университет. Доказателствата представям с преписи за ответната страна.

Съобразно становището на прокуратурата и ответната община, ще ви моля да сочим и други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Оспорвам исковата молба. Считам същата за неясна.

Освен това с нея се оспорва и наложената глоба от 43.20лв., таксата за репатриране на автомобила, но не става ясно дали се оспорва и ПАМ или не оспорват тази ПАМ. Считам, че трябва да бъде конституиран по делото и органът, наложил ПАМ.

АДВОКАТ М. – Заявявам, че не обжалваме ПАМ.

Представям снимката и в оригинал.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – По първия иск - оспорвам исковата молба. С писмена молба съм представила доказателства.

Представям схеми на района около свободния университет, видно от които са обозначени местата за паркиране за инвалиди.

За да е по-ясно представям и една по-голяма схема, която е цветна, с уточнение, че цветната схема е за паркоместата в „Синя зона“ и се виждат и местата за инвалиди, както и представям и заповедта за одобряване на тази схема, която е след датата, на която е наложена процесната ПАМ.

Тези схеми, които представям в по-малкия формат, черно-бели, са актуалните схеми към датата на репатриране, които са преди одобряването на „Синя зона“.

Цветната схема е одобрена със заповедта, която е от м.юли. А черно-белите са по-стари схеми. Местата са едни и същи и в двете схеми. В този район е нямало синя зона към дата 04.03.2016г. В района на Бургаския свободен университет е нямало синя зона и всички места са били достъпни за свободно паркиране. Имало е обозначение за паркиране на инвалиди.

Обозначеното място за паркиране на инвалиди е едно място към същия период. Това място е към март 2016г. Всички черно бели са валидни към датата, когато е репатриран автомобила на ищеца. Цветната схема е одобрена със заповедта, която представих днес и е от м.юни 2016г.

Въпрос на съда към юрисконсулт Г. – Въз основа на какъв местен акт може да се запази място за паркиране на хора с увреждания?

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Твърдя, че Община Бургас не е поставяла табела под знака за паркиране на инвалиди и няма нормативен акт с който да се разрешава, да се поставят такива номера.

Заявявам, че АУАН не е съставян на ищеца.

Мога да представя снимка към настоящия момент. Не разполагам със снимков материал към дата 04.03.2016г. Не мога да кажа дали има и други знаци с обозначени номера под тях.

По направеното искане за събиране на гласни доказателства - не възразявам.

АДВОКАТ М. – Вторите доказателства, които са представени днес нямат отношение към настоящия спор.

Съдът към адвокат М. – Представят се с уговорката, че на тях е по-ясна схемата.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Самата програма е такава, че очертават в електронен формат мястото и разпечатват само района, за който става въпрос. Тази схема на „Синята зона“ я представям за прегледност.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – Исковата претенция е процесуално допустима.

Няма доказателствени искания. Моля да приобщите административната преписка към доказателствения материал по делото.

Не възразявам да бъде допуснат един свидетел до разпит.

 

СЪДЪТ, с оглед направеното от ищеца искане за събиране на гласни доказателства, чрез разпита на един свидетел

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпит на водения от ищеца свидетел.

 

Съдът въведе в залата свидетеля.

 

Сне самоличността на свидетелката, както следва:

Р.Р.Д., 47 години, неосъждана, майка на ищеца. Не води дела с ответника.

 

На основание чл.166, ал.1, т.2 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът предупреди свидетелката, като ѝ даде възможност да заяви, че в качеството и на майка на ищеца има право да откаже да свидетелства.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Д.: Няма да се възползвам от тези си права. Искам да свидетелствам.

 

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл. 290 от НК, за лъжесвидетелстване.

Обещава да говори истината.

 

Разпитана каза:

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Бяхте ли със сина си на 04.03.2016г. когато се случи да му вдигнат колата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Бях с него.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Къде паркирахте и какво се случи, когато забелязахте, че колата липсва?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Както винаги след лекция в университета, отидохме към мястото където бяхме паркирали. Бяхме паркирали на тротоар, точно срещу банка „ДСК“ и в момента, в който излизахме за да пресечем уличката, видяхме, че колата я няма.

Автомобилът го управлява синът ми. Аз нямам шофьорска книжка. Спряхме я там, защото имаше свободно място, като оставяме разстояние за минаване на пешеходци, където и да спрем другаде, винаги оставяме място за пешеходците.

Имаше място за инвалиди, но то беше заето и имаше поставен регистрационен номер на автомобил под знака, който е определен да паркира на това място човек с увреждания. Автомобил със същият номер беше паркиран под знака. Ние спирахме, как да го обясня, на срещуположната страна, от мястото, където ние бяхме паркирали. Мястото се намира на гърба на университета. Единствено мога да кажа, че това което съм забелязала беше банка ДСК. Мястото за инвалиди е на гърба на университета. Като се обърна с лице към знака, е университета.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – След като видяхте, че автомобилът липсва, какво направихте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Аз бях притеснена, а той беше, няма как да ви го опиша, беше като попарен, защото това е единствения начин, по който ние се движим. Аз за това държах синът ми да изкара шофьорска книжка и за да има по-голяма възможност за движение.

Търсихме начин да разберем какво е станало с автомобила, отсреща имаше строителен обект. Точно по това време, когато е бил взет автомобила, от строителния обект имаше хора и човекът, който вдига бариерата на този обект, ни каза, че колата е репатрирана.

Потърсихме начин да се обадим и ни казаха да си я вземем от наказателния паркинг, казаха ни улицата и номера и ние да си го търсим от там. Обикаляме, питахме, разпитвахме хора и по този начин търсихме наказателния паркинг.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Как стигнахте до там? Пътят от къде минаваше?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Не помня точно, не сме от града и не го познаваме много. Чувствахме се унижени, защото трябваше да питаме, да разпитваме, да вървим по улици, по тротоари, които са със спрени автомобили върху тях, очукани от всякъде. Повечето време се движихме по улици, по които се движат автомобили, абсолютно повечето време вървяхме по улици, където се движат автомобили, по асфалта, защото тротоарите бяха заети.

ВЪПРОС на СЪДА – Колко време, след като установихте, че липсва автомобилът, стигнахте до наказателния паркинг?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Не съм засичала време, но ми се видя много дълъг периода – около час.

Когато отидохме до наказателния паркинг, по принцип, ако трябва да бъда дословна, извиниха ни се хората за неудобството, което са ни причинили. Първоначално останаха озадачени, че колата е за инвалид. Казаха, че няма просто какво друго да направят и трябва да отидем да си вземем колата. Платихме си глобата от 43,20лв. и си взехме колата.

ВЪПРОС на СЪДА – А съставиха ли акт?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Не, казаха, че няма да му съставят акт.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Видимо ли е, че автомобилът е за хора с увреждания?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Да, той има закачена ръчка, вместо педали, има специално устройство.

ВЪПРОС на СЪДА – А имаше ли знак за инвалиди върху автомобила?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Колата има знак, който стои на стъклото, че колата се управлява от инвалид.

ВЪПРОС на СЪДА – А как се чувстваше синът ви?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Той се чувстваше като попарен и по принцип се чувства унижен, когато се случи нещо с него. Психиката му е такава, като човек с увреждане, като човек, който когато се случи нещо некоректно с него, не му е добре.

Дори когато колата е няма, когато е на сервиз дори, казва, че краката му ги няма.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Това, че се движехте по улици, по които се движат автомобили, изпитваше ли страх, притеснение?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Винаги се чувстваме стресирани, когато трябва да пресичаме, защото не всички шофьори спират на пешеходни пътеки.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – По принцип асистент ли сте на сина си?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Той учи в Бургаския свободен университет. Специалността му е електрообзавеждане и още нещо. Във ІІ курс е, сега завършва втори курс. Тогава беше първи курс.

По принцип аз го придружавам, когато е на лекции и когато трябва да ходи някъде за по-дълъг период. Когато си е в К., там където живеем, се придвижва сам. Извън града, където живее аз го придружавам.

АДВОКАТ М. – Нямам повече въпроси към свидетеля.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Кога паркирахте автомобила на посоченото от вас място, в какъв часови пояс?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – По принцип когато започват лекциите, а те започват в 9.00часа.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – А кога установихте, че липсва автомобилът.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Лекциите свършват в 18.30 -19.00ч. За този ден не мога да кажа точен час, но светло беше още. Точен час не мога да кажа на приключване на лекциите точно в този ден, но обикновено свършват в 18,30-19.00ч. Когато се движехме към наказателния паркинг беше светло.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Нямам въпроси.

ВЪПРОС на ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – Освен въпросното място, за което казахте, че съществува, опитахте ли да намерите друго място за паркиране на инвалиди?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Не, защото там е свободно пространство. Не зная наоколо да има друго място, не сме се разхождали.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Възможно ли е да се разходите.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Дали е възможно да се разхождаме ли, по принцип – да, но досега не сме се разхождали. Единственото място, което сме посещавали е главната улица, пешеходната улица.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Казвате, че сте се разхождали по главната улица. Удобно ли ви е придвижването там?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Харесва ми прекалено много главната ви улица, имате навсякъде достъп за инвалиди, но случката е зад университета, а не на главната улица.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Зададох въпроса, с оглед на това, че един от възможните маршрути е с преминаване по главната улица и в този случай не е необходимо да се движат по улиците, където се движат автомобили. Имам предвид за предвижване до наказателния паркинг.

Освен това има и поставена карта на града. Пред сградата на университета има отбелязано къде се намират, какви обекти има.

 

Съдът освободи свидетелката.

 

АДВОКАТ М. – Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Имам искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да установи дали в района на Бургаския свободен университет, в ж.к. Братя Миладинови и в Централната градска част до наказателния паркинг на ул. Гурко, има установен маршрут или осигурена достъпна среда за хора с увреждания, с оглед изпълнението на Наредба №ІV от 01.06.2009г. за проектиране изпълнение и поддържане на строежите в съответствие на изискванията за достъпна среда на населението, вкл. и за хора с увреждания.

АДВОКАТ М. – Искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза е неотносимо към настоящия спор. Както сме записали в исковата молба, ние твърдим, че общината не е осигурила места за паркиране, без да има обозначени места за паркиране. Ние твърдим, че вследствие на това, че не са осигурили места да паркират лица с увреждания, моят доверител е претърпял страхове, болки и страдания за това, че е трябвало да се движи до паркинга, а не е длъжен и да има интернет, а се е движел по указания на хора. Фактът е, че се е движел по улицата, дали е имало алтернативен обход няма как да знае, защото не е от Бургас. Факт е уплахата, страданията, че автомобила му липсва и че се е движил по места, по шосе и тротоари с други паркирали коли по него. А това дали има алтернативен маршрут, не го оспорвам.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – Считам, че с оглед правилното изясняване на спора е нужно да се изиска справка от ответника за това как е организиран информационния поток за хора с увреждания, досежно конкретната зона, към момента на подаване на исковата претенция.

Считам, че искането за експертиза е ирелевантно към спора. Както става ясно от обстоятелствата, ищеца сам е избрал маршрута, по който да се движи. Явно се оспорва маршрута, има обходи за хора с неравностойно положение, но към настоящия момент мястото, от къде е минал ищецът е по негово усмотрение. Така, че считам експертизата за ненужна.

Въпросът е как могат да получат информация къде има места за паркиране. Разбирам, че има и информационни табели за това, но освен тях има ли друго.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – На информационните табели няма места с информация за места за паркиране за инвалиди.

АДВОКАТ М. – Поддържам искането на прокурора да се представят доказателства за това има ли такива табели с маршрути.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – В първоначалната искова молба е записано, че имуществените вреди са поради това, че кметът не е направил нищо за равни условия, вкл. за хора с увреждания. В този смисъл считам искането за съдебно-техническа експертиза за основателно, още повече, че в цитираната Наредба са изброени елементи, алтернативно, които са пешеходни, т.е. не само достъпните места за паркиране.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ищеца с исковата молба писмени доказателства, описани в исковата молба, както и представените в днешното съдебно заседание свидетелство за управление на МПС, карта за паркиране на хора с увреждания, изпитателен протокол от 2016г., свидетелство за регистрация на лек автомобил, копие на първа страница на студентска книжка и снимка на знак, показващ място за паркиране за хора с увреждания, под който е поставен знак с регистрационна табела на автомобил, регистриран в Бургас.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства – схема в три листа – черно-бял формат, отразяващ местата за паркиране на хора с увреждания към датата, на която е бил репатриран автомобилът на ищеца, на една от страниците е отбелязано мястото, за което ищецът представи снимка.

ПРИЕМА схема на „Синя зона“, касаеща този участък, въведен със заповед № 1863/11.07.2016г., както и самата заповед.

ПРИЕМА представените на 24.04.2017г. писмени доказателства от ответника - протокол от 04.03.2016г., заповед за компетентност на органа и шест броя снимки.

ЗАДЪЛЖАВА община Бургас, в 14-дневен срок от днес, да представи по делото данни за това по какъв начин е организирана и се разпространява информацията за маршрутите, по които могат да се движат хората с увреждания, както и информация за наличните в града места за паркиране на хора с увреждания към дата 04.03.2016г.

 

Съдът счита, че искането за съдебно-техническа експертиза по принцип е допустимо и частично относимо по делото, като към зададения въпрос следва да се формулира още един въпрос:

Като се запознае вещото лице с представената по делото схема в черно-бял вариант, материализирана на три листа, която показва къде се намират местата за паркиране предназначени за автомобили за хора с увреждания в ж.к. Братя Миладинови, т.е. около Бургаски свободен университет, да посочи спрямо мястото обозначено на гърба на университета има ли подходяща достъпна среда, по която да може да премине такова лице, за да достигне до останалите места за паркиране и има ли начин такова лице да се информира къде се намират останалите места за паркиране за лица с увреждания, които са в близост до Бургаски свободен университет, освен мястото, което е обозначено на гърба на университета така, че като достигне до останалите места и паркира автомобила си, лице, което се придвижва на инвалидна количка да може безпрепятствено да достигне до Бургаски свободен университет.

Воден от горното и на основание чл.195, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването но СТЕ, в.л. по която след като се запознае със събраните по делото доказателства, като извърши оглед на място и справка в Община Бургас да отговори на въпросите зададени от ответника, формулиран по-горе в протокола и на въпроса на съда.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 250 лв. вносими от ответника по сметка на Административен съд Бургас в 7-дневен срок от днес. УКАЗВА ответника, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

УКАЗВА на страните, че след представяне на доказателство за внесен депозит ще определи вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Считам, че вещо лице следва да е инженер-проектант.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 30.05.2017г. от 11.55ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: