ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 02.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На втори октомври                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  Т. С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 464 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Т.И.А., редовно призован, се явява лично и с адв. Р., с пълномощно на лист 40 по делото.

За ОТВЕТНИКА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА - СОФИЯ, редовно призован, не се явява процесуален представител.

ПРОКУРАТУРАТА на република България се представлява от прокурор С. - прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас.

СВИДЕТЕЛЯТ П.К.К. се явява.

 

АДВ. Р.: Искам да направя уточнение: правната квалификация е по чл.284, ал.1 от ЗИНС, във връзка с чл. от ЗИНС. Уточнявам претенцията, както следва: претендираме сумата 4000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, настъпили  в следствие на неизпълнение изискванията относно битовите и хигиенни условия в Затвора - Бургас. Редуцирам иска от 5000 лева на 4000 лева съобразно справката, изпратена от ГДИН.  Намаляваме си претенцията, тъй като от удостоверението от ГДИН се вижда, че ищецът Т.И.А. е изтърпял наказанието си само в корпуса на Затвора - Бургас. За втория иск моля да приемете, че изменям претенцията като намалявам сумата за обезщетение за претърпени неимуществени вреди, настъпили в следствие на неосигурено медицинско обслужване и здравен контрол от 5000 лева на 4000 лева.

ПРОКУРОР С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

АДВ. Р.: Поддържам изявлението, което направих преди даване ход на делото. Отказваме се от разпита на свидетеля Ц.Г.И..

ПРОКУРОР С.: Изменението е допустимо.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАЛИЧАВА като свидетел по делото  Ц.Г.И. с ЕГН **********.

 

Съдът предвид процесуалните действия, извършени в предходното съдебно заседание, ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля П.К.К..

 

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетеля, както следва:

 

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В.А.- СЪДЕБНА ОХРАНА: Аз доведох свидетеля. Свидетелят няма документ за самоличност, но заявявам, че това е именно П.К. К..

 

Съдът счита, че самоличността на свидетеля е установена: 

П.К. К. - 22 годишен, осъждан, приятел на ищеца, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, обещава да говори истината.

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Обещавам да говоря истината.

 

АДВ. Р.:  Бихте ли ни казали през кой период сте били в една килия с ищеца, ако сте били в една килия с него?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: През 2017 година бяхме последно в една килия. Не си спомням дати. Спомням си, че през 2017 година бяхме в една килия за около 3-4 месеца. Около ноември месец.

АДВ. Р.: Как изглеждаше килията като квадратура и колко човека бяхте в тази килия?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Килията беше № 113. Бяхме вътре мисля, че бяхме 3-4 човека. Не мога да отговаря колко квадрата беше килията.

АДВ. Р.: Имахте ли достатъчно топла вода въобще? Кога имахте топла вода и кога се къпехте?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Два пъти на ден имахме топла вода за по 5 минути и трябва да се изкъпем 4 човека за тези 5 минути. Това е за периода 2017 г.

АДВ. Р.: Как изглеждаше килията? Имаше ли прозорци?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Имаше прозорци, каквито са останалите – стандартни като останалите. В корпуса също съм лежал, уточнявам, че през 2017 г., когато бях с ищеца в една килия - се намирахме в затворническото общежитие в с. Дебелт. И преди това съм бил в затвора, но не съм бил с него в една килия. Бяхме в различни отряди, на различни етажи. Понеже бяхме в различни отряди, затова и бяхме на различни етажи.

АДВ. Р.:  Условията в килиите в корпуса еднакви ли бяха?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: В корпуса са еднакви за всички килии. В килията, където бях аз  - пета група, бяхме 46 човека в 1 килия. Санитарен възел през 2017 година нямахме в тази килия. Прозорците са стандартните, бяхме с триетажни койки. В килията имаше доста голямо разнообразие на хлебарки, дървеници. Дезинфекция не се извършваше през този период. Не е извършвано и обезпаразитяване.

АДВ. Р.: В другите килии по-различно ли беше? Също ли не е имало санитарен възел и тоалетна?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Също нямаше санитарен възел и тоалетна в другите килии.

АДВ. Р.: Колко пъти в седмицата ви подаваха топла вода в корпуса на затвора?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Два пъти седмично имахме топла вода в корпуса на затвора, около 4-5 часа имаше топла вода, 164 човека трябваше да се изкъпят с 1 душ за това време.

АДВ. Р.: През лятото как се проветряваше килията?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Няма как да стане проветрение през лятото. Прозорците са стандартни в бургаския затвор. Доста малки са и са на високо, капаци има при тях.

АДВ. Р.: А зимно време как се отоплявахте в корпуса?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: С парно.

АДВ. Р.: Колко често беше включвано парното?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Един път на ден за около 30 минути за деня. През останалото време не се отопляваше корпуса.

АДВ. Р.: Същите ли бяха условията в другите килии по отношение на отоплението?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да, условията бяха същите.

АДВ. Р.: Относно храната – достатъчна ли ви беше?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не.

АДВ. Р.: Достатъчно калорична ли беше храната? Чувствахте ли се нахранен Вие от ежедневната порция?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Аз съм получавал пари от семейството ми. Семейството ми идваха на свиждане, но ако трябва да консумирам само от столовата – няма как да бъдеш нахранен, диапазонът между храненията е много голям.  Не сме коментирали с ищеца за храната. Пред мен не е изразявал своето мнение за храната в мястото за лишаване от свобода.

АДВ. Р.: Оплаквал ли Ви се е ищецът за инцидента, когато си е счупил ръката? Какво се е случило, кога, как е бил лекуван?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Поддържахме връзка - това беше 2015 година. Още не бях в затвора. Поддържахме връзка чрез скайп. Той сподели за проблема с ръката - мисля, че е имал счупване. Сподели, че никой не му обръща внимание в бургаския затвор, че ръката го боли и е счупена. Каза, че не е лекуван. Каза, че не са му обръщали внимание. Освен, че не му обръщат внимание за медицинското обслужване във връзка с ръката, той не е споделял нищо повече с мен. В този период, когато го болеше ръката, се чухме веднъж – уточнявам, че всъщност се видяхме по скайп.

АДВ. Р.: Няма други въпроси към свидетеля.

ПРОКУРОР С.: Имаше ли гипс на ръката, когато се видяхте по скайп?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не си спомням да е имал гипс на ръката, когато се видяхме в този период на скайп.

ПРОКУРОР С.: Няма други въпроси към свидетеля.

 

Поради липса на въпроси свидетелят бе отведен от залата.

 

АДВ. Р.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОР С.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид изявленията на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВ. Р.: Поддържам изяло исковата претенция с уточненията по основания и размер. Оспорвам твърденията, изложени в отговора на исковата молба, твърденията на ищеца в исковата молба и от разпита на свидетеля, в унисон с констатациите от доклада на Еврокомитетът, доклади въз основа на огледи, извършени в корпуса на затвора в Бургас, установяващи битовите условия, несъстоятелни са твърденията на ответника за обстоятелствата, че в релевантния период не са съществували задължения за осигуряване на минимална жилищна площ на всеки лишен от свобода. От практиката на българските съдилища се приема, че липсата на достатъчно жилищна площ, липсата на постоянен достъп до санитарен възел и излаз на слънчева светлина, липсата на проветряване, е отклонение от нормалната жизнена среда, независимо, че не са действали нормите на ЗИНС към тези периоди, регламентиращи необходимите условия, на които трябва да отговарят условията в месата за лишаване на свобода.

Моля да бъде осъден ответникът да заплати претендираното обезщетение. Моля да уважите изцяло исковата претенция.

ПРОКУРОР С.: Считам, че исковата молба е частично основателна относно битовите и хигиенните условия в затвора в Бургас, а що се касае до медицинското обслужване - искът е необоснован и недоказан. Приложена е по делото медицинска справка, видно от която на лишения от свобода е указана спешна медицинска помощ, като на 22.01.2015 г. е бил изведен от затвора за извършване медицински преглед в ЕМБАЛ – Бургас - шокова зала, бил му е извършен преглед и му е поставен гипс на ръката, тъй като е констатирана спучена метакарпална кост - четвърта на дясна ръка. Считам, че в това отношение затворническата администрация е изпълнила своите задължения и не е проявила бездействие. Що се касае за лошите битови условия- действително лишените от свобода пребивават на площ по-малка от 4 кв.м., като съобразно националното законодателство с това се накърняват техните човешки права. Докладът на Еврокомитетът не е доказателство по конкретното дело. Действително лишените от свобода са лишени от възможност да използват тоалетни и бани в самите килии, поради което през нощните часове се обслужват с кофи. Считам, че искът в размер на 4000 лева по отношение на лошите битови условия е завишен. Същият следва да бъде уважен в едни по-минимални размери с оглед действително причинените неимуществени вреди и в разумни граници, като под разумни граници разбирам  размер около 1500 лева-1700 лева. По отношение на медицинското обслужване - искът в размер на 4000 лева следва да бъде изцяло отхвърлен.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: