ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 15.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети април                                         две хиляди и десета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

       2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

КНАХ   дело    номер    462   по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.35  часа се явиха:

 

За касатора – Министерство на културата гр. София, редовно призован, представител не се явява.

За ответника по касационната жалба – ЕТ „Периклиев 66 – П.Д.”, редовно призован, се явява адвокат П., с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ П. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ П. – Оспорвам касационната жалба. Няма да соча нови доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

         АДВОКАТ П. – От името на доверителя ми, Ви моля да постановите решение, с което да оставите в сила решението на Несебърския районен съд като правилно, законосъобразно и обосновано. Недопустимо е да се квалифицира като нарушение обстоятелството, че жалбоподателят е поставил телевизионни приемници в заведението си, по които текът предавания захранвани от кабелен оператор. Той не може да избира предаванията на кабелния оператор, а просто мониторите възпроизвеждат това, което е в програмната схема на съответния телевизионен оператор и да се счита, че това било някакво нарушение по съответния закон, считам не само за неуместно, а дори и за леко комично.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. Изцяло споделям доводите и мотивите на първоинстанционния Несебърски районен съд за допуснато съществено процесуално нарушение в хода на административнонаказателното производство, а именно: несъответствие на описанието на допуснатото нарушение посочено в АУАН и наказателното постановление. Също намирам по начина, по който е посочено, за нарушителят не става ясно за какво точно е обвинен, което съществено нарушава правата му на защита, т.е. това е нарушение от категорията на съществените такива .

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: