ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 31.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тридесет и първи май                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 458 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:28 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Р.М., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО А.К.Р. –полицейски инспектор към ОД на МВР – гр. Бургас, група ОДЧ – гр.Бургас, редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Р.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С писмо вх. № 4818/15.05.2017 г., подписано от ВПД началник на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Бургас, по делото са постъпили наказателно постановление № 17-0769-000372/08.03.2017 г. на А.Р.М., талон за медицинско изследване, протокол за химическа експертиза № 50/02.02.2017 г. и протокол за медицинско изследване.

 

ОТВЕТНИКЪТ Р.: Да се приемат представените доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени от сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Бургас с придружително писмо вх. № 4818/15.05.2017 г.

Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Бургас с придружително писмо вх. № 4818/15.05.2017 г. – наказателно постановление № 17-0769-000372/08.03.2017 г. на А.Р.М., талон за медицинско изследване, протокол за химическа експертиза № 50/02.02.2017 г. и протокол за медицинско изследване.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ОТВЕТНИКЪТ Р.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Поддържам становището, което съм изразил в съдебно заседание на 03.05.2017 г.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:29 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: