ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 05.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На пети април                                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 458 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:59 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Р.М., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат К., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ констатира, че по делото е призовано лице, което няма качеството на ответник по спора. При това положение приема, че ответникът по спора – полицейски инспектор към ОД на МВР – гр. Бургас, група ОДЧ – гр. Бургас А.К.Р. е нередовно призован за днешно съдебно заседание, тоест налице е пречка за даване ход на делото.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

РАЗПОРЕЖДА в качеството на ответник да бъде призован полицейски инспектор към ОД на МВР – гр. Бургас, група ОДЧ – гр.Бургас А.К.Р..

С оглед процесуална икономия УКАЗВА на ответника да представи в пълен обем административната преписка, тъй като в наличната такава по делото не се съдържа заповед, издадена от Министъра на вътрешните работи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 ЗДвП, с която ОД на МВР – гр. Бургас е определена като служба, която има правомощия да контролира спазването на правилата за движение от всички участници в движението.

УКАЗВА на ответника, че при неизпълнение на задължението за комплектоване на преписката, ще му бъде наложена санкция.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 03.05.2017 г. от 10:30 часа, за която дата жалбоподателят – уведомен. Да се призове ответникът полицейски инспектор към ОД на МВР – гр. Бургас, група ОДЧ – гр.Бургас А.К.Р..

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: