ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 10.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На десети април                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 455 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ УМБАЛ „ДЕВА МАРИЯ“ ЕООД, редовно призован, се представлява от  адв. Е.К.  c  пълномощно на лист 80 по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ  ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС, редовно призован, се представлява от юк. Й.c  пълномощно от днес.

 

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от УМБАЛ „ДЕВА МАРИЯ“ ЕООД против заповед за налагане на санкции №РД-25-123/26.01.2018 г. на директора на РЗОК Бургас, с която на основание чл.76,  ал.2 от ЗЗО на дружеството-жалбоподател е наложена финансова неустойка в размер на 200 лева по чл.403, ал.3 от НРД за медицински дейности за 2017 г.

АДВ. К.: Поддържам представената жалба. Имам доказателствено искане, което съм формулирала в молба, която Ви представям. Да се приеме преписката.

ЮК.ЙОРДАНОВА: Оспорвам жалбата. Да се приеме преписката. По доказателственото искане на адв.К. – възразявам срещу искането за съдебна експертиза. Считам, че въпросите не са относими към днешния спор. Спорът се отнася за липса на индикация за хоспитализация. Никъде в документацията не е описано проведено лечение на фрактура на таза.

 

По становището на страните съдът определи

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка съгласно описа на лист 2 от делото.

По искането за допускане на съдебно-медицинска експертиза съдът СЧИТА, че то следва да бъде уважено.

Съдът СЧИТА, че формулираният въпрос № 4 е твърде общ и не следва да бъде допускан.

По останалите въпроси 1-3 и 5 съдът СЧИТА, че следва да бъдат допуснати като задачи към вещото лице.

 

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-медицинска експертиза с въпросите, формулирани от адв. К. в молба, представена в днешното съдебно заседание - въпроси № 1-3 и въпрос № 5.

Към настоящия момент съдът не е в състояние да посочи експерт и да определи възнаграждение за него, затова съдът ще се произнесе по тези 2 въпроса с определение в закрито съдебно заседание.

 

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 15.05.2018 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: