ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,27.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и седми април                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 447 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МБАЛ ДЕВА МАРИЯ” ЕООД, редовно уведомен, за него се явява адв.К., която представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на РЗОК-БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Х., която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.К.: Поддържам жалбата. Към настоящия момент нямам доказателствени искания.

 

         Юрисконсулт Х.: Оспорвам предявената жалба.

         Представям и моля да приемете под опис доказателства съотносими към настоящия спор, доказващи факта, че изброените клинични пътеки в писмената покана са отчетени от лечебното заведение с фактури, отчитащи дейността за месец март 2015г. и са заплатени от здравната каса.

         Моля да допуснете извършване на съдебно-медицинска експертиза, по която специалист по съдова хирургия да даде отговор на поставени от мен въпроси, изясняващи казуса по съществото на спора. Считаме и видно от жалбата оспорват се медицински констатации извършени в писмената покана, поради обстоятелството, че по същество спорът е медицински и дори и страните да имат тези знания, пред съда трябва да се докаже по начин, който е предвиден в АПК и ГПК.

         Подготвила съм въпроси в писмен вид, ако допуснете исканата от нас експертиза, с копие за жалбоподателя.

         Нашата теза, че не е извършена така описаната в констативните протоколи оперативна интервенция оперативна, се базира на анализ на цялата медицинска документация, от събраните в хода на административното производство анкетни карти от клиентите, които удостоверяват, че оперативното лечение извършено в МБАЛ „Дева Мария” е извършено в областта на подбедрицата. Нашите лекари категорично заявяват, че тази операция няма как да се извърши с вход на достъп в подбедрицата. Входът на достъп за тази операция се намира в долната част на корема.

 

         Адв.К.: Ако съдът допусне извършването на такава експертиза, моля да ми се даде възможност да поставим и ние въпроси към вещото лице.

        

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ДОПУСКА извършване на съдебно-медицинска експертиза, която да отговори на въпросите формулирани от юрисконсулт Х. в днешно съдебно заседание, както следва:

1.                          При „Инцизия на абдоминални вени” къде (в коя част или област от човешкото тяло) се намира достъпа?

2.                          Може ли да се осъществи „Инцизия на абдоминални вени” чрез достъп през вените на подбедрицата?

3.                          В оперативните протоколи ходът на операцията е описан: „След надрязване на ингвиналния лигамент, мобилизация и под проксимален и дистален контрол се инцизира ВИЕ и се евакуира субстрат с пролонгирана давност”. Бихте ли обяснили хода на операцията на достъпен за съда език.

4.                          Къде се намира ингвиналния лигамент в човешкото тяло?

 

 

 

 

 

 

 

 

Да се изпрати искане до БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ за определяне на вещо лице съдов хирург, което да извърши заключението.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за извършване на експертизата в размер на 200 лева вносим от ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.06.2016г. от 14.10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.16 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: