ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,05.10.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На пети октомври                                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 447 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.27 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МБАЛ ДЕВА МАРИЯ” ЕООД, редовно уведомен, за него се явява адв.К. с представено пълномощно, находящо се на лист 127 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на РЗОК-БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Х. с представено пълномощно, находящо се на лист 128 от делото.

 

         Не се явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ д-р А.Б.А., д.м., специалист по обща и съдова хирургия, който е депозирал заключение в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило по делото уведомление от д-р А.Б.А., извършил експертизата, в което същият твърди, че поради внезапна поява на неприятни събития от личен семеен характер не е в състояние да пътува до гр.Бургас на 05.10.2016г.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.К.: Констатирах, че към 5-те Истории на заболяването (ИЗ) липсва част от документацията, копие от която представям сега. Можем да ги предоставим в оригинал, ако съдът прецени.

Моля да ги приемете като доказателство по делото.

 

Юрисконсулт Х.: Нямам към настоящия момент доказателствени искания.

Моля представените в днешно съдебно заседание доказателства да не бъдат приемани като доказателства по делото. Считам, че след приключване на производството всяко друго доказателство, което не е приложено към момента на събиране на доказателства при извършване на проверката, поражда съмнение за неговата вярност и затова защо към момента на извършване на проверката при изискване от нашите контрольори не е представен целият доказателствен материал за лечението, като се има предвид, че самото лечебно заведение няма никакъв интерес да укрива или да не представя материали, които се намират към момента на проверката у тях. Защото представянето на всеки един от материалите представлява пропуск в лечението и вероятността този пропуск да бъде констатиран е голяма. След като административният орган е приключил проверката и е налична съдебно-медицинска експертиза, от която са видни недостатъците на лечението, към момента да се представят доказателства, които допълват или опровергават експертизата или констатациите, мисля че е незаконосъобразно, неправилно и за мен се поставя въпросът за добавяне на тези доказателства към иззетите в един по-следващ момент. Дори и да ги е имало, тогава няма логика защо лечебното заведение не ги е представило.

 

         По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на вещото лице да се яви в следващото съдебно заседание и да потвърди експертното си заключение.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.12.2016г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: