ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 06.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На шести юни                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 446 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.Д.А., редовно призована, се явява лично и с адв.И., с пълномощно, находящо се на л. 21 по делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Агенция „МИТНИЦИ“, редовно призован, се представлява от началник отдел „Правен“ С.Й. с пълномощни, находящи се на л. 22 и л. 23 по делото.

 

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

В предходното съдебно заседание съдът е допуснал по искане на ответника извършване на процесуално действие разпит на свидетел, като в последствие по искане на ответника извършването на това процесуално действие е отменено.

АДВ. И.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключване събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключване събирането на доказателствата.

 

Съдът счита, че делото е изяснено от фактическата страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и дава ход на устните състезания:

АДВ. И.: Моля да уважите жалбата. Считам, че събраните в хода на делото доказателства не опровергаха твърденията ни за допуснати съществени материално-правни нарушения при издаване на уволнителната заповед на моята доверителка. Моля да се присъдят разноските по делото и моля да ми бъде даден срок да представя писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля да се произнесете с решение, с което да потвърдите законосъобразността на издадената заповед за дисциплинарно уволнение и да отхвърлите жалбата като неоснователна. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение, както и  да ми бъде даден срок за писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:45  часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: