ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 16.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На шестнадесети май                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 441 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят *** ЕООД, редовно уведомен се представлява от адвокат Л.Ц. с пълномощно, находящо се на лист 48 по делото.

 

Ответникът  ***, редовно уведомен, се  не се явява и не изпраща представител.

 

Адв. Ц.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът докладва доказателства, постъпили съобразно извършеното разпределение на доказателствената тежест в предходното съдебно заседание. Доказателствата са постъпили с писмо-опис вх. № 4393/ 03.05.2017 г.

Адв. Ц.: Да се приемат доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата съгласно писмото-опис /лист 53 от делото/.

Адв. Ц.: Представям декларация относно обстоятелството, че доверителят ми се е възползвал от правото си пред закона да декларира, че няма да ползва процесните сгради  през 2016 год., както и придружаващата я обратна разписка, от която е  видно, че е изпратена съобразно закона. Моля да бъдат приети.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА декларация по чл. 18, ал.6 от Наредбата на ОАМТЦУТОС, подадена от *** ЕООД и приложеното към нея известие за доставяне.

Адв. Ц.: Да се приключи събирането на доказателствата. Моля да приемете и списък с разноските.

 

Съдът счита, че делото е изяснено от фактическа страна, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на устните състезания:

 

Адв. Ц.: Моля да уважите жалбата по изложените в нея аргументи. Считам, че общината не внесе необходимата доказателствена тежест. Моля да приемете, че доверителят ми своевременно е реализирал правото си да заяви, че през процесния период сградата няма да се ползва.

Моля в този смисъл да постановите решението си. Моля да присъдите разноските.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт.

 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:45  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: