ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 18.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осемнадесети май                               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 441 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДЖОДИ 1“ ЕООД, редовно призован, явява се адвокат Н., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, се явява старши юрисконсулт Т., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам изцяло жалбата, както и всички доводи, изложени в същата.

Моля да бъде задължена насрещната страна да представи по делото Ревизионен акт № 02-1202001/02.04.2013 г., издаден от екип към ТД на НАП Бургас. Считам че същият би допринесъл за изясняване на фактите по делото във връзка с твърденията ни за извършената предходна данъчна ревизия, обхващаща същите периоди.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата.

Нямаме доказателствени искания.

Не се противопоставям на доказателственото искане на жалбоподателя.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и с оглед възраженията на жалбоподателя, че за процесния период вече има издаден ревизионен акт, следва да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи този документ.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи заверен препис от влязъл в сила Ревизионен акт № 02-1202001/02.04.2013 г., издаден по отношение на жалбоподателя.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.09.2016 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: