ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 15.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети април                                         две хиляди и десета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

       2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

КНАХ   дело    номер    439   по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.25  часа се явиха:

 

За касатора – Агенция за държавна финансова инспекция гр. София, редовно призован, се явява юрисконсулт К., с представено по делото пълномощно.

Ответникът по касационната жалба – И. М.И., редовно призован, се явява лично и с адвокат К., упълномощен от по-рано.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

 

Становище по хода на делото:

         ЮРИСКОНСУЛТ К. – Да се даде ход на делото.

         АДВОКАТ К. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Поддържам касационната жалба. Няма да соча нови доказателства.

АДВОКАТ К. – Оспорвам касационната жалба. Нямам доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

         ЮРИСКОНСУЛТ К. – Моля да бъде уважена касационната жаба като основателна, като се отмени първоинстанционното решение и постановите решение, с което да се потвърди наказателното постановление като правилно и законосъобразно на основания изложени в жалбата.

 

АДВОКАТ К. – Моля да отхвърлите като неоснователна касационната жалба. Поддържаме доводите изложени по същество пред Айтоския районен съд. Представям допълнителна писмена защита, която моля да съобразите при постановяване на решението. Ние твърдим, че състава на административното нарушение по чл.32, ал.1, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция има субсидиален характер и е приложим дотолкова, доколкото няма друг състав на административно нарушение по специалните закони, което сме посочили по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К. – В тази връзка искам да добавя, Наредбата, която третира нарушението в наказателното постановление, а именно Наредба № 2/2006 г. изрично препраща към санкционната норма на чл.32, ал.1, т.1 от ЗДФИ.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и като такава следва да бъде уважена. От събраните доказателства по делото намирам за безспорно доказано допуснатото от касатора административно нарушение. Считам, че не са установени твърдяните процесуални нарушения.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: