ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 01.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи април                                                      две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

КНАХ   дело    номер    438    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  11.00 часа се явиха:

За касатора – „Рубека” ООД, редовно призован, се явява управителя Н.А.К. и с адвокат К.

За ответника по касационната жалба – Комисия за защита на потребителите Регионална дирекция гр. Бургас, редовно призован, представител не се явява.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

        

Становище по хода на делото:

         СТРАНАТА И ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ К. – Поддържаме жалбата. Отказваме  се от искането за допускане до разпит на свидетели, разпитвани пред първоинстанционния съд. Поддържам искането да бъде изискано и приложено НАХД № 695/2009 г. на І-ви състав на  Несебърския районен съд. Искането е във връзка с обжалването на наказателното постановление по настоящото дело. От агенцията твърдяха, че са изпратили съобщение на управителя, че е съставен констативен протокол. Поради това, че той не се е явил са го глобили. В това наказателно дело, което изискваме, се изясни, че той въобще не е получавал никакви съобщения, не му е изпращано такова съобщение за съставяне и на настоящото наказателно постановление, предмет на настоящото производство, не е уведомяван управителя за съставяне на констативния протокол и се отклони глобата, за това, че не се е явил. Това се установи чрез разпита на свидетели, самите актосъставителите на наказателното постановление си признаха, че не са изпращали съобщения, че са съставили настоящото наказателното постановление без да са изпратили съобщение. Решението по делото е влязло в сила. С решението е отменена глобата за неявяването. Оттам става ясно, че не е изпратено съобщение.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че така направеното искане е относимо и поставените с него въпроси имат отношение към настоящия казус, поради което ще Ви моля да го уважите и да изискате посоченото от касатора НАХД от Несебърския районен съд.

 

         Съдът намира, че следва да бъде уважено искането на касационния жалбоподател за събиране на писмени доказателства, тъй като същото е допустимо. В тази връзка следва да се изпрати писмо до Несебърския районен съд, като се изиска приключилото с влязъл в сила съдебен акт на НАХД № 695/2009 г. от описа на Районен съд – гр. Несебър.

По изложените съображения съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗИСКВА от Районен съд гр. Несебър НАХД № 695/2009 година по описа на същия съд.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 13.05.2010 година от 10:10 ч., за която дата страните да се считат за редовно уведомени.

        

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: