ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 06.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести юни                                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  437 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Д.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат П., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Специалист репатрация в общинско предприятие „Транспорт“ към Община Бургас – В.С.А., редовно призован, се явява лично и с юрисконсулт А., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на И.Д.Д. против заповед за прилагане на принудителна административна мярка „Преместване на пътно-превозно средство без знанието на неговия собственик”, наложена на 12.12.2016г. от длъжностно лице при Община Бургас, с която е разпоредено преместване на МПС с рег. №. СВ 3600 ВА. С жалбата се прави искане да се отмени обжалваната заповед като незаконосъобразна, неправилна и постановена при нарушение на материалния закон.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания за налагане на обжалваната принудителната административна мярка и изпълнението на законовите изисквания при постановяването и́.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на наложената принудителна административна мярка.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам подадената жалба и направените с нея доказателствени искания. До последната ни справка, по кориците на делото не видях административният орган да е приложил в цялост административната преписка.  Представената административна преписка не е в цялост, като сме поискали с жалбата да задължите административния орган да представи освен протокола предшестващ устната заповед за репатриране на автомобила, но и доказателства за предварително уведомяване на компетентното РУ, което е абсолютното задължение на административният орган, съгласно чл.171, т. 5 б. „б“ от ЗДВП. Освен това в днешното съдебно заседание и с оглед разпределението на доказателствената тежест и указанията на съда, за обстоятелствата изложени в жалбата, в това число и нейната допустимост и основания, които считам за основателни, моля да допуснете един свидетел в настоящото съдебно производство, който водим. С показанията на свидетеля ще установим на първо място, че административният орган при издаване на ЗПАМ не е съобщил на доверителя ми, че същата може да се обжалва, нито пред кой орган, нито в какъв срок и на второ място ще установим твърденията подробно изложени в жалбата, а именно, че не са налице основанията, които са кумулативни в закона за издаване на ПАМ. Според доверителя ми, нито е паркирал в нарушение, нито е паркирал на място след указан пътен знак, нито с паркирането е създавал опасност за другите участници в движението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема г-жо председател, оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да се приемат представените от наша страна доказателства. По повод искането за уведомлението до съответното РУ на МВР, ще взема становище на по- късен етап, писмено. Моля в днешното съдебно заседание да чуем обясненията на органа наложил ПАМ, за да може да се установи фактическата обстановка и за да се докаже, че са налице фактическите предпоставки на чл. 171, т. 5, б.”б” от ЗДВП.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Жалбата е неоснователна. Поддържам казаното от юрисконсулт А..

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Възразявам по искането за разпит на свидетел, тъй като показанията му не биха били обективни и не биха установили обективни факти по фактическата обстановка.

 

АДОВОКАТ П.: Не възразявам по искането на ответната страна за изслушване обясненията на административния орган издал устната ПАМ. По направеното възражение относно искания от нас разпит на свидетел, как се прави извода от колегата, без да е чул показанията на свидетеля, че същите не биха били обективни. Напротив още в жалбата сме изложили фактите, че на процесната дата доверителя ми е управлявал служебното МПС, като е бил заедно със свой колега и същия е очевидец, свидетел, както на паркирането на колата, така и на вземането и от паркинга и странна е преценката на колегата, че не биха били обективни показанията. По същия начин мога да кажа, че обясненията на издателя на ПАМ, ще бъдат необективни. Считам направеното от нас искане за допустимо и основателно, включително и с оглед разпределената доказателствена тежест от съда. За устната заповед и установяване на неуведомяването на моя доверител, няма как по друг начин да докажем освен със свидетелски показания.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА искания от жалбоподателя свидетел, който да бъде разпитан в днешното съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ: На въпросната дата не си спомням часа, разпоредих репатриране на автомобила от Т-образното кръстовище на ул.“Шейново“ и ул.“Раковска“, тъй като МПС-то създаваше опасност и пречка за останалите участници в движението, на МПС-та и пешеходци, защото е паркирано в зоната на кръстовище. Това е. Затрудняваше автомобилът движението, тъй като ако влезе една пожарна кола да направи ляв завой от ул.“Раковска“ към ул.“Шейново“, няма как да го направи. МПС-то беше паркирано на ул.“Шейново“. Не си спомням да съм разпоредил същия този ден, репатриране на други автомобили, на това място. По този начин, както беше спрял автомобилът, няма как пешеходците да преминават от единия тротоар към отсрещния. МПС-то беше паркирано в зоната на кръстовището. Кръстовището се определя от дъгата описана на тротоара, от ъгъла на пет метра от кръстовището. В случая няма прав ъгъл, затова съм гледал дъгата. Защото няма пет метра, затова съм приел, че е в зоната на кръстовището. Снимките са правени по време на репатрирането. Репатрирането това означава снимка с поставяне на скоби. Знакът от дясната страна се поставя след 5 метра на кръстовището. Снимките се правят със служебен фотоапарат, като всеки репатриращ автомобил има зачислен един фотоапарат. Снимките са правени преди преместването на автомобила.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на допуснатия свидетел, който беше въведени в съдебната зала и снема самоличността му, както следва:

 

Ц.Ж.К. - г., български гражданин, несемеен, неосъждани, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: С жалбоподателя сме колеги и работим заедно във фирма „Вебаком” ООД. Ние сме монтажници, като монтираме  басейни и инсталации към басейни.

 

АДВОКАТ П.: Разкажете на съда, спомняте ли си случая миналата година, декември месец, когато е бил репатриран служебния автомобил, кой е шофирал, по какъв повод спряхте там, кога спряхте, какво се случи въобще?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Бяхме повикани в Следствена служба за разпит, във връзка с инцидент с нашата работа. Паркирахме на 100 м. някъде от Следствената служба до едно училище, на което не знам името. Аз не съм от Бургас, живея в Несебър и не знам кое точно е училището, което е близо до Следствената служба. Веднага след училището е Следствената служба.

МПС-то го управляваше колегата И.. Паркирахме срещу училището на срещуположния тротоар. Паркирахме точно на кръстовището имаше едно дърво, имаше шофьор и той като се изнесе паркирахме на неговото място. Паркирахме плътно до предната кола и със сигурност не може да мине човек между двете коли. Дървото остана след шофьорската врата, за да може да излезе И.. Като излезе И. от колата, говори с този шофьор, който беше паркирал колата пред нашата. И. пита дали ще може да излезе, ако се наложи. Колата, която беше паркирана отпред беше сив металик, марка не мога да кажа, но мисля, че беше с бургаска регистрация. И. говори с този шофьор, че ще се забавим и дали няма да е пречка, че сме спрели толкова близо до него. Другият шофьор каза, че и той ще се забави и тръгнахме. Половин до един час бяхме на разпит, като колегата излезе преди мен, а аз останах още малко. Аз като излязох след него, той ми звъни по телефона и каза, че колата я няма. Беше притеснен, защото имаше в колата куфари с инструменти, машини. Аз като отидох при него търсихме някакъв знак, за да видим телефона на паркинга където се репатрират автомобила за да се обадим. Намерихме знак и видяхме телефона. На тази улица, където спряхме нямаше никакъв знак и на предното кръстовище нямаше знак, че паркирането е забранено. Стана суматоха, защото И. се притесни, че я няма колата, после докато да намерим паркинга и за какво стана въпрос. Колегата се обади по телефона, който намерихме на знака и му вдигнаха явно от паркинга и му казаха къде е колата. Отидохме на паркинга и му обявиха някаква сума около 90 лева някъде, близо 100 лева беше, не знам точно. Той възропта, че е много. На паркинга служителят беше жена. Колегата не ги плати тези пари, тъй като имахме служебни пари, но беше малка сума. Служителката  предложи варианта да плати само репатрацията на колата, като можело да се напише акт за останалата сума. Със служителката колегата контактува, а аз бях зад него. Те говорят на едно малко гишенце и не чувах всичко каквото се казваше. Служителката завъртя монитора и показа една снимка само със задницата на колата на колегата. Колегата възрази, защото много пари искаха и тя предложи да плати само вдигането, а за останалата сума да напише акта.

 

АДВОКАТ П.: Служителката каза ли, че може да обжалва?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не, за обжалване не е ставало въпрос. Със сигурност мога да кажа, че не му е казала служителката, че може да се обжалва. Точно вдигането не можеше да се обжалва, а само актът може да се обжалва, точно така му казаха. Имаше неща, които не съм чул, но това специално го чух.

 

АДВОКАТ П.: Колегата И. поиска ли да види всички снимки, които са направени и бяха ли му предоставени? Протокол за вдигане на автомобила беше ли му предоставен?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Протокол не беше представен, а за снимките служителката, каза че само тази която му показа може да види. Не съм разбрал колегата дали е поискал други снимки да види. Протоколът не съм чул да е искал да види, за акта поиска да види.

 

АДВОКАТ П.: Актът, казвате че след разговор със служителката са Ви казали, че може да се издаде, тъй като колегата Ви е отказал да заплати глобата, така ли?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да , нямаше средства да заплати глобата, като със служебните пари плати вдигането на колата. Дадоха му документ за заплатената сума.

 

АДВОКАТ П.: Като отидохте там на паркинга, спомняте ли си колегата И. или Вие, да сте казали, че според Вас не сте спрели в нарушение?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Още като отидохме, колегата каза, че не е била в нарушение колата. Където започваше овала на кръстовището, там беше задната гума на колата.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля снимки находящи се на л.20 от делото.

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.:Това не е обстановката, каквато беше, тъй като колегата отвори предната врата пред дървото, за да излезе. Колата, която се вижда пред служебната кола не е колата, която беше паркирана и между, която и нашия автомобил нямаше разстояние. Предната кола имаше теглич и между нея и нашата кола нямаше как да мине и един човек. Жалбоподателят успя да излезе от предната врата и там си говореха с шофьора на предната кола. Изобщо не е това разположението на колата. Задната гума съответстваше на започването на овала, където е и дървото, малко преди дървото, точно да може да се отвори предната врата и да излезе шофьора.

 

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Смятате ли, че автомобилът беше спрян на разумно разстояние от кръстовището?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Смятам, че разумно бяхме спрели. Аз също така съм спирал, но не така както е на снимката, а както бяхме я спрели. Дори и при това спиране на снимката, аз пак бих успял да завия, като за малко по-прибрана кола говорим и разбира се че може.

 

ЮРИСКОНСЛУТ А.: На какво се дължи разминаването на паркирането, което казвате и на снимките, както е автомобила?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Ако я хванем двама човека, ще натиснем колата и ще я преместим. Тока е най-лесното да се премести, на скорост, нито ръчна е дръпната, нищо.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля, който напусна съдебната зала.

 

АДВОКАТ П.: От становището на процесуалния представител на ответника по повод искането да бъдат задължени да представят уведомлението до РУ преди вдигането, не стана ясно ще бъде ли представено, има ли такова и ако няма следва да го заявят. Моля също така да задължите ответника да представи заверено копие от одобрените схеми по Наредба №18/2001г. за сигнализация на пътища с пътни знаци на ул.“Шейново“ в района с пресичането с ул.“Раковски“, гр.Бургас и съгласуването и по реда на същата Наредба. Повтарям, че това доказателствено искане за представяне на уведомлението е във връзка със задължението на органа и да каже извършено ли е, ако не да го заяви.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: По направеното доказателствено искане, в указан от съда срок, в случай че са налице такива документи, ще ги представя. По повод другото искане, считам същото за неотносимо, тъй като ние не спорим, че на процесната улица няма знаци, които да забраняват паркирането. Нямам други доказателствени искания.

 

АДВОКАТ П.: Щом заявяват, че няма пътни знаци, не поддържам второто искане за представяне на схемата. Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

        

ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно 7 дни преди следващото съдебно заседание, да представи исканата от адвокат П., схема по Наредба №18/2001г. за сигнализация на пътища с пътни знаци на ул.“Шейново“ в района с пресичането с ул.“Раковски“, гр.Бургас, ведно с доказателства за нейното одобрение, както и доказателства за предварителното уведомяване на съответното РУ към ОД на МВР. В случай, че не са налични такива, следва това изрично да бъде посочено.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.09.2017г. от 10.00ч., за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: