ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 18.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав

На осемнадесети май                                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: Г.Ф.    

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 435 по описа за 2015 година.

На именното повикване в 14:42 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.Г.Д., редовно уведомен, явява се лично и с адв.Н.А. и адв. Р., с представено пълномощно, находящо се на л.4 по делото.

        

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието – гр.София, редовно уведомен,  не изпраща представител. 

 

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор С..

 

         Явяват се свидетелите  А.И.В., Р.Т.К. и Д.М.К., редовно уведомени.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилото днес писмено становище вх. № 4542 от 18.5.2015г. от мл.юрисконсулт Н.Ч., пълномощник на ответната страна, видно от което, уведомява съда, че е настъпила невъзможност да се яви в днешно съдебно заседание, но не възразява по хода на делото. Оспорва предявената искова молба. Поддържа представеният по делото писмен отговор и приложените към него доказателства. В случай, че съдът счете делото за изяснено не възразява да се даде ход по същество, като изразява становище си по същество.

ДОКЛАДВА и постъпилото днес становище от адвокат А. и адвокат Р., пълномощници на ищеца, придружено със извадка-копие от публично изявление относно България на Европейския комитет по   предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ), във връзка с отговора на исковата молба на ответната страна.

 

АДВОКАТ А. И АДВОКАТ Р. - Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира процесуални пречки по хода на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                  

АДВОКАТ А. – От името на моя доверител поддържам депозираната искова молба, ведно с направените уточнения. Поддържам и становището по отговора на исковата молба, депозирано днес по делото. Моля да допуснете до разпит исканите от нас свидетели.

 

ПРОКУРОР С. – Исковата молба е процесуално  допустима, няма да соча доказателства. Да се приемат като доказателства по делото представената административна преписка и да се пристъпи към разпит на свидетелите.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с исковата молба доказателства, както и тези представени от административния орган.

 

ПРИСТЪПИ към снемане на самоличността на свидетелите, както следва:

 

А.И.В. – на ** години, български гражданин, семеен, осъждан, няма родствени връзки с ищеца. 

 

Р.Т.К.  - на ** години, български гражданин, семеен, осъждан, няма родствени отношения с ищеца. 

 

Д.М.К. – ** годишен, български гражданин, семеен, осъждан, без отношения с ищеца.

 

Тримата свидетели предупредени за наказателната отговорност която носят за лъжесвидетелстване по чл.290 от НК, обещават да говорят истината.

 

Отвеждат се от залата свидетелите К. и К..

 

ПРИСТЪПИ към разпит на свидетеля В..

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ А. – Можете ли да разкажете какви са условия в заведението, в което сте настанени за изпълнение на наказание лишаване от свобода, битовите условия и хигиената в спалните, в столовата, в баните, какво медицинското обслужване? Има ли отопление, осветление, сменя ли ви се постелъчното бельо и на колко време? Почистват ли се помещенията? Има ли хигиена и ако няма да кажете.

 

СВИДЕТЕЛЯТ В. - Меко казано състоянието в затвора е много лошо. Пренаселено е в пъти повече. В нашата килия сме 24 човека на площ около 24 квадрата. Преди два дни бяхме 22-ма, а сега сме 24. Няма вода, няма тоалетна.

 

ВЪПРОС НА СЪДА – В едно помещение ли сте с ищеца?

 

СВИДЕТЕЛЯТ В. – Засега не се намираме в едно помещение, но сме едно до друго, а те са всички еднакви. Намирам се в съседна килия. Те всички помещения са еднакви и са в еднакво състояние.

 

ВЪПРОС НА СЪДА – Опишете ни помещението – легла, прозорци, осветлението какво е, има ли естествена светлина?

 

СВИДЕТЕЛЯТ В. – Помещенията са еднакви. Леглата са на три етажа. Така ги и наричаме втора вишка, трета вишка.

Осветлението е под всякаква критика, от това имам проблеми със  зрението. В помещението има 4 крушки, но повече от две лампи не работят, които са слаби - по 40 вата, и кога светят, кога не светят. А вечер ни изключват електричеството. За естествена светлина има малки прозорци, но не влиза много светлина, пред тях има простори, на които простираме дрехите си, които перем. На прозорците отвън има мрежа и решетка. Прозорците са малки. Няма прозорец без мрежа и решетка.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Р. - На каква височина са прозорците спрямо ръста ти? Каква е големината им?

 

СВИДЕТЕЛЯТ В. – Горната част на прозореца опира на тавана.  и те са разположени над 3 метра по стената. Горният край на прозореца опира на тавана, който е към 3,50 м. Прозорците като големина са по-малки от 1 квадрат (кв.м.). В големите килии има по три прозореца, а в по-малките - по два. Отварят се редовно, но тъй като е студено и затова като се отворят, после сме болни.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Р. – Има ли отопление в помещенията? Каква е хигиената в тях?

 

СВИДЕТЕЛЯТ В. - Има отопление, но го пускат сутрин и вечер за малко. Парно е, но не работи постоянно само сутрин и вечер по един час. Това е истината.

Хигиената – какво да ви кажа, ние сами си чистим. Препарати не ни дават. Те ни дават само по един сапун на месец. А препарати за коридора се дават на чистачите.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ А. – Мивка има ли в килията или тоалетна? От кога до кога ви заключват?

 

СВИДЕТЕЛЯТ В. - Мивка или тоалетна нямаме в килията. През деня имаме възможност да излизаме. След 19.30 часа ни заключват и сутрин в 8,30часа  ни отключват. Сега ни завариха и прозорчето на вратата, те сега всички прозорчета на вратите са вече заварени, от там влизаше вечер малко светлина от коридора, а сега не можем да виждаме. 

 

ВЪПРОС НА СЪДА - Ако повикате вечер охраната за ползване на тоалетна, няма ли кой да отвори?

 

 СВИДЕТЕЛЯТ В. - През деня когато излизаме от килията, нямаме ограничения да ползваме тоалетна, но след като се заключат килиите имаме само две кофи.  Аз за това вечер рядко вечерям, за да не ми се налага да хода до тоалетна. Забранено е отварянето. Има две кофи по малка и голяма нужда, ако на някой му се наложи търси кофата и това е. И изпарения и миризмата ги дишаме цяла вечер. Тия кофи се изнасят сутринта. Получава се така, че единият ходи за тоалетна в кофата, а на два метра от него - другият вечеря.

 

ВЪПРОС НА СЪДА – В помещението ли се храните? Не се ли храните в столовата?

 

СВИДЕТЕЛЯТ В. - Столовата си е столова, храним се там, но столовата е малка, не може за толкова кратко време да се нахранят всички. И доста хора се хранят прави. Но имаме храна и в помещенията.

 

ВЪПРОС НА СЪДА - Кой пере бельото – чаршафи и калъфки, на колко време?

 

СВИДЕТЕЛЯТ В. – Тая зима специално само два пъти ни праха бельото. През останалото време ние си го перем.

 

ВЪПРОС НА СЪДА – Не е ли пусната пералнята в затвора?

 

СВИДЕТЕЛЯТ В. – Напоследък пуснаха пералнята в затвора, но ако можем да сварим. Долу - горе от две седмици работи пералнята.

 

ВЪПРОС НА СЪДА – От насекоми имате ли  някакви оплаквания?

 

СВИДЕТЕЛЯТ В. – Виждаме всички възможни такива – хлебарки, дървеници, даже и като домашни любимци нощно време ходят по леглата ни мишките. 

 

ВЪПРОС НА СЪДА – Помещенията обезпаразитяват ли се, с нещо не е ли пръскано?

 

СВИДЕТЕЛЯТ В. – Миналата година пръскаха веднъж навсякъде, но ефекта е нищожен. За да се избегне това нещо трябва да се започне от основата, цялото легло и дюшека да се подмени, всичко да е ново, тогава няма да има дървеници, дървениците се крият по дюшеците.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ А. – Някой пострадал ли е от ухапване? Кажи ни столовата как е? Кой почиства? Кой поддържа хигиената в столовата?

 

СВИДЕТЕЛЯТ В. – Аз не съм пострадал от ухапване, но има много други.

В столовата не могат да се нахранят всички, викат ни по килии, но цялата килия не може да се нахранят наведнъж, помещението е малко, няколко маси са, има едно застъпване и някои хора стоят прави. Наскоро, преди няколко седмици, взимам си храна, а старшината е на вратата и не позволява да се вземе храната в килията. В столовата няма никаква хигиена. Масите са мръсни, мазни. Няма столове, то е пейки. Като си опра ръцете на масата залепват на масата.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ А. -  Ти лично видял ли си да дават препарати колко и на кого?

 

СВИДЕТЕЛЯТ В. - Има там група от затворници, които се водят чистачи, които почистват коридорите и пода на столовата. Но от масите с четка или с метла се събаря боклука на пода. Би трябвало на тях да дават препарати. Те чистят целия коридор. В столовата се чисти само пода, масите не. Но колко препарати и какво дават не знам, не съм видял.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Р. – В столовата има ли мишки, хлебарки? Каква е храната? Какво е нейното качество?  Хляба?

 

СВИДЕТЕЛЯТ В. – Навсякъде има хлебарки и мишки. Храната е под всякаква критика, ни качество, ни количество. Няма вкус. Недостига като количество. Един хляб се разделя на пет човека и той не достига. Иначе храната е прясна, готвят я, но не е качествена и не е достатъчна.

 

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР С. -  Кой ви приготвя храна?

 

СВИДЕТЕЛЯТ В. - Пак затворници приготвят храната. Има определена група, има един, който се води майстор, но храната няма вкус. Аз например не вечерям по две причини – първо, че няма вкус храната и второ няма тоалетна. 

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ А. – Разкажи за медицинското обслужване? И за банята.

 

СВИДЕТЕЛЯТ В. – В банята има четири душа, от тях дали работят един или два душа. А това са за целия коридор. Пускат топлата водата някъде около 12,30ч. и трябва около 160 човека да се изкъпят. Банята е с два душа и всеки може да го ползва около 5 минути на човек. Имаме график на ползване - за етажа е вторник и четвъртък. Ако имаме нещо да си изперем, трябва да избираме - или къпане или пране.

Медицинското обслужване пак е по график. Трябва да си направим сметка - освен понеделник и четвъртък не можем през друго време да се разболяваме. И на всички дават еднакво - или аналгин, или парацетамол. Само с това ни лекуват. Дават някакви болкоуспокояващи хапчета. Това е медицинското обслужване.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Р. – Знаете ли Д. да страда от нещо? Да е споделил да има някакви здравословни проблеми и оплаквания?

 

СВИДЕТЕЛЯТ В. – Не ми е споделял.

 

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР С.  – Вие специално правили ли сте искане да ви се предоставят препарати, пускали ли сте молби да ви дадат някаква почистващи препарати? Държите ли храна в килията, можете ли да внесете собствено постелъчно бельо?

 

СВИДЕТЕЛЯТ В. - Те ни дават каквото се полага. Каква молба? Дават ни по един сапун. За лична хигиена това е по един сапун на месец. За почистващи препарати за коридора има група хора от затворници,  които почистват. Да кажем всяка неделя вечер мият коридора. Какво им дават и колко нямам представа. Ние сме по килиите през това време. Заключват ни, за да не се пречкаме по коридора.

Държа храна понякога, която се носи от близки или от лафката. А за чисто спално бельо можем да получаваме само от вън, от близки.

 

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР С. - Колко са високи самите прозорци? Големината да кажете, височина и ширина? В килията на ищеца Д. колко прозореца има?

СВИДЕТЕЛЯТ В. - По малко от квадрат, от един метър ширина и 50 см височина. Размерът е приблизително колкото банката (показва банката, зад която е застанал). Може би около 90 см. 

Мисля, че три прозореца има в килията на ищеца. В нашата има три, а помещенията са еднакви.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР С. – Каква е площта на помещението?

 

СВИДЕТЕЛЯТ В. – Някъде 24 към 25 квадрата е площта на килията.

 

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР С. - Вие ищец ли сте по ЗОДОВ, имате ли подадена и вие искова молба?

 

СВИДЕТЕЛЯТ В. – Аз също съм ищец, подал съм искова молба.

 

АДВОКАТ А. и АДВОКАТ Р. – Нямаме повече въпрос към свидетеля.

 

ПРОКУРОР С. – Нямам повече въпроси към свидетеля.

Съдът освобождава и свидетелят напуска залата.

 

В залата е въведен свидетелят Р.К. и съдът пристъпи към разпит:

 

ВЪПРОС НА СЪДА – Познавате ли ищеца? Да ни опишете килията в която е настанен, какво представлява, какво има, колко човека са в нея? Отоплението какво е, осветлението, за тоалетната, за банята и т.н.

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. – Познавам ищеца. Бяхме преди за малко в една килия, сега сме в съседни килии. Нашите килии са съвършено еднакви. По добре да опиша тази, в която съм. В тяхната е същото. В нашата сега сме 21 човека, в тяхната са 18. Площта на килията е около 27 квадрата, аз не съм я мерил.

Има три прозореца, разположени са успоредно на стената, с размери 50 см на 1 метър, високо горе до тавана. Отвън има решетки и мрежи. Стената е висока повече от 3 метра. Зимно време слагаме дървени капаци, които въобще не са уплътнени и студът, който влиза  в килията е уникален.  Най-интересно е, че в зимно време ни ставаше течение от прозорчето на вратата, а сега това прозорче по топлото го завариха и не става никакво течение. Това беше единствената естествена вентилация и единствената светлина, която влизаше в помещението през нощта. Нямаме мивка и тоалетна в помещението. Вечер се използват кофите, които стоят до вратата. В момента не се вижда нищо защото е пълен мрак и сутрин е опикано, дори и по коридора. В 10 часа вечерта се спира осветлението и тока. Това централно се спира. Няма осветление, нито ток през нощта. Сега лятно време вентилаторите не могат да се включат. През прозорчето на врата климатизацията беше естествена. Казват, че по нареждане на директора на затвора били заварени прозорчетата на вратите килиите. Не знам защо е заварено.

Отоплението е с парно. Има един или два радиатора. Пуска се сутрин и вечер за кратко време, по едно време и на обяд за около половин час.

Осветлението в стаята е с крушки, предполагам, че са от най-икономичните от 40 вата. Те са четири в помещение, но понеже във всяко помещение има достатъчно простори за дрехи, видимостта през деня е направо  тъмно, видимостта е абсолютно никаква. Някой път оставяха  и през деня лампите да светят, но сега ги спират и през деня.

Няма никаква мивка и тоалетна.

Ние сме заключени около 12 часа. След 19:30 ч. до 8:30 ч. сме заключени. И от 5,15 ч. до 6,15 ч. през това време пак сме заключени. Не можем да ползваме тоалетна през нощта. Имаме една или две кофи, които да ползваме при нужда. А нужда възниква на всички.

 

ВЪПРОС НА СЪДА – Ако повикате през нощта, ако някой има нужда да се изведе, няма ли кой да отвори?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. - Не, точно това ми е интересно, че точно в тези килии няма паникбутон. Паникбутона в случая е с шутове по вратата продължително време. Ако някой има нужда, през нощта имаме една или две кофи, които да ползваме.  Ако някой има нужда  да се изведе и да се върне - това не става. 

 

ВЪПРОС НА СЪДА – Как се поддържа хигиената в помещението, което обитавате?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. - Имаме отговорници, това което е направено е един списък, за всеки ден има човек, който отговаря за хигиената. Няма стирки, няма прахове. То няма лопатка, трябва да се молиш за лопатка или препарат за миене, ние сами си чистим, с каквото можем.

 

ВЪПРОС НА СЪДА - С какво чистите? И с какви препарати? Дават ли ви препарати?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. - Има една стирка и ако някой ти разреши да се вземе тази стирка. Препарати не ни дават. Освен един сапун месечно.

 

ВЪПРОС НА СЪДА - Храненето става в столовата, нали така? Няма ли някакъв график за храненето? Успяват ли да се нахранят всички, има ли хора, които се хранят прави?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. - Масите в столовата са метални,  не се почистват. Няма препарати за изчистване на масите. Съжалявам, че трябваше да се измия, щях да Ви покажа колко са чисти, само като се облегна на масата и да видите каква чернилка става. Как да се почисти, то няма препарати, няма нищо. Те се почистват с нещо като метла или четка и се сваля долу на пода и всъщност така се почиства. Може би медицинско лице, което отговаря за хигиената трябва да види. Аз не съм видял за една година да дойде някой.

Има график за хранене, но не може да се спази. В помещението има седем маси, на маса по 6-7 човека могат да хранят, има хора които се хранят прави, а повечето си връщат храната или си взимат нещо от лафката. Не разрешават да се изнася храна от столовата. Но всеки се урежда по някакъв начин да я пренесе в килията. Невъзможно е всички да минат през столовата за определеното време.

 

ВЪПРОС НА СЪДА – Паразити някакви има ли? Да имате оплаквания?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. - Аз никога на  бях виждал хлебарки и дървеници през живота си. А дървениците снощи пълзяха по мен, а да не говорим за мишките. Но и капани не разрешават, нито пък отрова за мишки. Пръскаха един път за мишки. Но ние умряла мишка не видяхме. Един път в месеца на свиждането имаме пратка с храна. Всичко е изпоядено от мишки. Най-лесно се ловят по кофи и шкафове. 

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ А. – Медицинското обслужване как е организирано?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. – Преди имаше сестра и фелдшер. Има една жена, която не знам дали е лекар. Има график. Има само два пъти в седмицата, през които можеш да посетиш, ако се разболееш, през другото време трудно ще те пуснат, но пускат все пак. Но този медицински персонал, който е там, не разбират от нищо. Единствено лекуват с парацетамол и аналгин. И от време на време Ранитидин, тъй като някои се оплакват от стомаха.

 

ВЪПРОС НА СЪДА – А спалното бельо как се пере, пералнята  пуснаха ли я?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. – Един път в месеца може да се занесе на пералня. Простираме в помещението.  В понеделник е нашият коридор по график за пералнята. Събираме си бельото. Но накрая когато го връщат в един от чаршафите се събира всичкото спално бельо на куп. Поставя се на земята и почва едно ровене, всеки да си намери чаршафа. А не дай боже в твоят чаршаф да се донесе прането, той изобщо не може да се ползва.

 

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР С. – Вие по какво си познавате чаршафите?

СВИДЕТЕЛЯТ К. - По отличителни белези. Моите са бели, лично спално бельо е.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ А. – Ще ни разкажеш ли в банята как се случат нещата? Какви са условията?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. – Банята се ползва два пъти седмично от един до четири, като в банята трябва да има 4 душа, а миналата седмица беше един. Другите са счупени, дори на единият и тръбата я няма. Кранчета на батерията ги няма. Повечето хора на мивката се поливат. Времето е съвсем недостатъчно за 150 човека да се изкъпят за толкова кратко време. Има някои стоят повече. Който е нахален стои, който не е нахален не може да се изкъпе или изпере. 

 

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР С. – Кой ги чупи тия кранчета? Обаждате ли се да ги подменят?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. – Госпожо, това е затвор. Не знам кой ги чупи. Аз не съм видял. След като се счупи, никой не слага. Кранчетата като са счупени не можеш да нагласиш системата. Примерно да го нагласиш на топла вода, или теква гореща вода или студена. Схемата не мога да си я обясня, как веднъж да се изкъпя нормално. 

Когато и да кажеш нещо, ти отвръщат - има толкова други важни неща, а вие ни занимавате с такива работи.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ А. – Какво е медицинското обслужване?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. – Медицинското обслужване е такова, че за стомашно разтройство се дава Ранитидин.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ А. – Спазва ли се менюто, тъй като има представено такова по делото - общо и диетично?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. – Като гледам менюто - това меню е може би препоръчително, а не това, което се изпълнява. Сутринта например имаше пресно млеко, маслини и сирене, не знам как се комбинира и дали е съобразно менюто. Хляба  се дели на пет човека.

Храната я готвят затворници. Казват, че се готви в големи казани. Единственото, което става за ядене, са леща и боб. Аз друго не ям. Упражняват се в кухнята да готвят, но не им се получава за другите храни. Примерно ориза изобщо не става. Като виждат, че ориза не става да не го смесват с маслини и други неща, какви са тия храни - ориз с маслини,  не знам. Когато има яхния има само картофи, пилето изобщо го няма. Пише свинско със зеле в това меню - ние не сме виждали свинско. В повечето случаи хапна ли от тази храна получавам невероятни киселини. Аз съм най-редовния при сестрата за Ранитидин, защото болките са жестоки. Освен боб и леща, друго не ям. Храната въобще не е сготвена, като полуфабрикат е - или картофите не са сварени, или оризът е на каша и със маслини. Как я готвят не знам, но хапна ли от тази храна получавам невероятни киселини.

 

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР С. – Не ползвате ли диетично меню?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. – Два-три пъти дадоха яйца по панагюрски, което беше единственото нещо, което можеше да се яде от диетичните храни.

 

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР С. – Имате ли подаден иск по ЗОДОВ?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. - Имам заведено делото по ЗОДОВ, аз съм при същите условия.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ А.  - Да сте чули нещо за ремонта на ареста?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. – Да, за ареста, понеже се извършва ремонт, който също се извършва от затворници, казаха, че са ги водили в Дебелт да къртят тоалетните чинии, за да може да направят ареста. А се хвалят с ареста.

 

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР С. – Ищецът Д. дали е пребивавал в ареста?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. – Мисля, че не.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ А. - Кажете за момчето, което е починало в затвора?

 

ПРОКУРОР С. – Възразявам, това е извън периода за разглеждане.

 

АДВОКАТ А. и АДВОКАТ Р. – Нямаме повече въпроси.

ПРОКУРОР С. – Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Съдът освобождава свидетелят К., който е изведен от залата.

 

ПРИСТЪПИ към разпит на свидетелят К..

 

ВЪПРОС НА СЪДА – Познавате ли ищеца? В едно помещение ли сте с него? Разкажете ни колко е голяма килията на ищеца Д., колко човека има, как изглежда?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. – Познавам ищеца. Не сме в една килия. Аз съм в съдена килия. Но имам впечатления за нея,  ходим си на гости от време на време. Те са еднакви като спални помещения. Килията на ищеца е около 6 на 4 метра. В тяхната не знам колко точно човека има. Мисля  има 17-18 човека в килията на Д.. В килията има триетажни легла и шкафчета. Няма маси и нямаме столове. Имаме кофи за вода, които използваме да сядаме на тях.  В тия кофи също перем и си топлим вода с разрешен бързовар от 400 вата, не може повече, където за три часа се топли една кофа вода. Топлим я с цел къпане. Не се къпем в килията, а в общото помещение в банята. В килията си топлим вода и в банята си поливаме и се къпем. Използваме банята по график, имаме само два дни в седмицата, където 180 човека да се изкъпем на два душа. С една кофа топла вода, като си я разредим, един човек може да се измие с тази кофа вода. През нощта се използват други кофи за други нужди, те са дадени от държавата. А кофите за вода си ги купуваме. Те са наши лични.

 

ВЪПРОС НА СЪДА - Ако повикате през нощта, ако някой има нужда от тоалетна, няма ли да дойдат да отворят?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. – През деня излизаме до тоалетна. През нощта ако някой има нужда, няма такова нещо да повикаш. Вече дори затвориха и капандурата на вратата, на врата имаше едно прозорче, което прозорче беше заварено плътно сега. И не знам защо сега го завариха по топлото. Размерите му са 25 на 25 сантиметра. Сега никакъв въздух не влиза, то служеше за вентилация някаква.

 

ВЪПРОС НА СЪДА - Прозорците в помещението колко са на брой, да ни ги опишете, колко са големи, на каква височина?

 

СВИДИТЕЛЯТ К. – Прозорците в помещението са три броя. Единия е по-малко от квадрат. Намират се между втория и третия етаж на леглата, към високата част на стената.  Отвън има стабилна решетка и мрежа. Пред прозорците простираме в стаята.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ А. – Какво е осветлението, какво представлява? Разкажете за банята, душовете?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. – В помещението има 4 лампи от 40 вата, което е недостатъчно. В 10 часа вечерта го спират централно, ако  вечерта реши някой да стане нищо не се вижда. Преди от прозорчето на вратата проникваше малко светлина от коридора, а сега няма никаква светлина, спъваме се, падаме. Дори и да е светло няма как да се разминат двама души. Ако трима човека искат да се разминат извън леглата си, не могат, това е невъзможно, трябва да се изчакват, или побутват, няма как всички да се разминат между леглата. Ако всички  са станали, в килията сме 21 човека, няма как да стане разминаването.

Банята е със душове, ползва се по график. За нас е вторник и четвъртък и не мога да си обясня защо е такъв графика, защото между вторник и четвъртък, има само един ден, а от четвъртък до вторник са 5 дни. Можете да си представите за тези 5 дни какво става. През тези пет дни топлим кофи и ги носим  в баните, който иска да се къпе. Ползването на банята е от един до три и трябва 180 човека да се изкъпят. Всичките душове не работят. Има две кранчета в мивката, която е тип излято корито, там се къпят повечето, не могат да се съберат всички. А от 4 душа работят само два. Няма душове, има само батерии.

 

ВЪПРОС НА СЪДА – Столовата, където се храните как изглежда?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. - Много е мръсно в столовата. Не знам с какво точно се чисти, с парцал или поне така изглежда, но е много мръсно. Помещението е малко и 180 човека ако трябва да се храним на 6 маси е невъзможно, няма столове, има пейки с дължината на масата, приблизително около 30 човека могат да се съберат в столовата.

 

ВЪПРОС НА СЪДА – Няма ли някакъв график, да се изреждате да се храните, така че да има място за всички?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. – Има график. За обяд става да се спазва графика, но за закуска няма как да се изредим всички и за един час, отварят от 6,15часа  в 7,15часа затварят и в 8,15 пак ни заключват. За вечерта отварят от 5,30 заключват 6,20. Имаме само един час на разположение за ядене.

ВЪПРОС НА СЪДА – А храната каква е като количество и качество?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. - Под всякаква критика. Не съм един от готвачите, не бих сервирал на никого такава храна. Аз сигурно съм единственият в затвора с диплома за готвач, но не съм на работа, защото нямам голяма присъда. Имам възможност да работя в столовата, желая, подавал съм два пъти молба, но не знам кой ги определя тия неща. Като изключим боб и леща, останалите ястия нямат никакъв вкус.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ А. - Като изключим това каква е на вкус храната, като меню как го виждате вие като готвач? Ще Ви дам приложеното по делото меню, какво ще кажете от това меню случвало ли се е да се приготвя такава храна?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. – Когато имаше проверка от Хелзинки, тогава имаше хубава храна, или когато някой ще дойде на инспекция, също. Но иначе храната няма никакъв вкус. Който има възможност да си купи или осигури подправки и така си я овкусяваме. Доста често ястията са докарани само до полуфабрикат, негодно е за ядене. 

От приложеното по делото меню, което ми представяте, случвало се е да се приготвя такава храна. Някои неща ги има. Но комбинацията сутринта например беше маслини, сирене, прясно мляко и хляб. Като един хляб е за 5 човека.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Р. – Месо дават ли ви често?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. – Не. В смисъл, че на обяд е задължително, но не се разпределя месото така както трябва. Ами дали не стига или от кухнята не могат да го разпределят, не знам. По принцип трябва да има месо, но не винаги.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ А. - Вие като кулинар, като количество и качество, да дадете оценка на храната?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. – Аз лично няма да я дам на никой да я яде. И често не ям. Получавам киселини. От приготвените яденета има две или три яденета, които ям. Най-вече боб и леща. Другите неща, които са по това меню, няма как да ги ям.

 

ВЪПРОС НА СЪДА – Хигиената в столовата, в стаите каква е, как е организирана, има ли препарати?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. - Хигиената  в столовата, стаите и навсякъде, ние си ги организираме. Вчера видях едни носеше кислол, за да правят сапунка за общия коридор, което за първи път го видях в затвора. За стаите не дават препарати. Полага ни се и дават само по един сапун, и всеки решава за какво да го използва за пране или миене. 

 

ВЪПРОС НА СЪДА - Пералнята в затвора не я ли пуснаха вече?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. – За втори или трети път чувам за пералня в затвора. Виждам, че се връщат дрехите, както са сгънати по някакъв особен начин, така и се връщат, не знам колко са изпрани. Това е пералнята.

 

ВЪПРОС НА СЪДА – От паразити имате ли някакви оплаквания?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. – Има всякакви насекоми, сега излязоха едни комари доста големи, но по-голям е проблема с мишките, хлебарките и дървениците. Тая вечер около 3 часа и половина гоних една мишка по леглото, защото съм на първия етаж на леглото. Не се правят пръскания. Един от нашата килия  беше в прекъсване и като се върна  искаше да си вкара Аутан, препарат, но не му го пуснаха, защото миришел на алкохол.

Лекарите лекуват само с аналгин и парацетамол. Препарати не дават. За спукано тъпанче ми дадоха спазмалгон, тъй като нашият ден по график е  понеделник, а това стана във вторник, а аз отидох на другия понеделник, защото, не съм дошъл навреме, а имах силна болка и ми течеше кръв. Молба съм пуснал за външен преглед, но ми отказаха, защото директора в затвора  е казал на доктора да не ни изкарва за външен преглед по време на коледните и новогодишните празници.

 

ВЪПРОС НА СЪДА – А ищеца Д. има ли здравословни оплаквания, дали по този график или инцидентно, той имал ли е някакви проблеми, ако ви е споделил? Извършва ли се първоначален преглед при влизане в затвора?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. – Чувал съм от него, че има някакви здравословни проблеми. Искам да ви кажа, че ако там влезете здрави, то там със сигурност на сто процента ще получите здравословни проблеми.

Първичният преглед при влизане в затвора е - питат дали страдаме от хронични болести и дали имаме татуировки, но преглед не. И най-вероятно питат с цел за диетичното меню. Днес едно от момчетата отиде да си получи лекарства, беше се разболял, а майка му е докторка и тя го направлява какви лекарства да взима. В събота имахме свиждане, пуснаха му лекарствата и едва днес в понеделник му ги дадоха. Дори и слушалката за прослушване била счупена.

 

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР С. - По принцип ако някой има заболяване, за което е съобщил - като високо кръвно налягане или нещо друго, разрешено ли е да се внасят лекарства?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. – С рецепта, на свиждане, което е през една седмица в събота, и в понеделник чак тогава си получаваш лекарствата.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Р. - Вечер късно след като заключат коридорите, ток и осветление има ли?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. – Ток в щепселите сега в летния сезон ще има до 11 часа. Ако някой има нужда, трябва да думкаме по вратата и то доста дълго време и ако чуе някой и дойде навреме.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Р. – Наскоро е имало инцидент с млад човек, късно вечерта?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. – По това време няма кой да ти обърне внимание.  Дори и да чуят я дойдат, я не. Имало е инцидент и едно момче е припаднало. Паднал е от втория етаж от леглото и след повече от 15 минути викане, тогава дойдоха.

 

АДВОКАТ А. И АДВОКАТ Р. – Нямаме повече въпроси.

ПРОКУРОР С. – Няма въпроси към свидетеля.

 

Съдът освободи свидетелят К..

 

АДВОКАТ А. И АДВОКАТ Р.– Приключихме със свидетелите. Други доказателства няма да ангажираме по делото.

 

ПРОКУРОР С. – Няма да ангажирам доказателства.

 

С оглед становищата на процесуалните представители на страните и прокурора, че допълнителни доказателства няма да бъдат ангажирани по делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ А. – Уважаеми административен съдия, моля да уважите исковата молба на ищеца, такава каквато е и съобразно уточненията към нея.

Ще представим писмена защита, в която ще изложим подробно аргументи и съображения в подкрепа на искането си.

 

АДВОКАТ Р. – Поддържам становището изразено от адвокат А.. Ще представим писмена защита.

Представям договор за правна помощ и съдействие. Моля да ни присъдите разноски по делото. 

 

ПРОКУРОР С. – Считам,че предявеният иск е само частично основателен и това касае обезщетението относно липсата на течаща вода и тоалетна в килиите в нощната част от денонощието.

Считам, че претенцията по чл.43, ал.3, която предвижда 4 квадратни метра площ, както е посочено в ЗИНЗС, влиза в сила от 2019г., поради което  претенцията в тази насока не следва да бъде уважавана.

А освен това от събраните доказателства става ясно, че хигиената както в килиите, така и в столовата се извършва основно и само от затворници. Също и хигиената в баните. Не виждам приложена по делото като доказателство нито една молба с искане за предоставяне на някакъв почистващ препарат, която да не е уважена, като считам, че тези твърдения не са доказани.

Относно претенцията за храната, както се разбра, менютата приложени като доказателства по делото общо и диетично, според свидетелят К. се спазва. Същият като готвач посочва липса на каквито и да е вкусови качества на храната, но самото приготвяне се извършва от самите затворници. Считам, че в тези части искът е неоснователен и не следва да бъде уважен.

Предявеният иск за неимуществени вреди се явява необоснован и изключително завишен и считам, че следва да бъде уважен в едни разумни граници, съобразно практиката на съда, в размер на 1500-2000 лева. 

 

Съдът ДАВА възможност на процесуалните представители на ищеца в 7-дневен срок, считано от днес, да представят писмена защита по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: