ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 30.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тридесети май                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 434 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „****“ ООД, редовно уведомен,  се представлява от адвокат Ш., с пълномощно на лист 55 по делото. 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Поморие, редовно уведомен, не се явява, представлява се от адвокат Б. с пълномощно на лист 56 по делото. 

Заинтересованата страна А.С.Г. се явява лично и с адв. Д. с пълномощно от днес.

Заинтересованата страна П.Д.С., нередовно призован,  не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна А.Д.С., нередовно призован,  не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна С.С.Ж., нередовно призован,  не се явява и не се представлява.

 

  Съдът СЧИТА, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото предвид нередовно призоваване на лица, които са конституирани като заинтересовани страни по делото.

Съдът КОНСТАТИРА, че в съдебния списък е упоменато, че адресите са посещавани, но на тях не е открито лице.

Съдът КОНСТАТИРА, че за установяване на тези факти призовкарят не е представил призовки, а е изпратил по факс копия от призовките.

С оглед установените факти съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Да се призоват по реда на чл. 47 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК П.Д.С. с адрес: ***, А.Д.С. с адрес: *** и С.С.Ж. с адрес: ***.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 26.09.2017 г. от 14,00 часа, за която дата и час явилите се страни са редовно призовани. Да се призоват по реда на чл. 47 от ГПК нередовно призованите заинтересовани страни.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: