ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 17.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На седемнадесети април                        две  хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 434 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „****“ ООД, редовно призован,  не се явява, представлява се представител от адв. Ш., с пълномощно по делото. 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Поморие, редовно призован, не се явява, представлява се от адвокат Б. с пълномощно на лист 56 по делото. 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.С.Г. редовно призована, се явява лично и с адв. Д. с пълномощно на лист 71 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Д.С., нередовно призован,  не се явява, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Д.С., нередовно призован,  не се явява, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.С.Ж., нередовно призован,  не се явява, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Г.“ ЕООД, нередовно призована,  не се явява, не се представлява.

НЕ СЕ Явява свидетелят М.С..

 

АДВ. Ш.: Да  се даде ход на делото.

АДВ. Б.: Да  се даде ход на делото.

АДВ. Д.: Да  се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

 

АДВ. Д.: Господин съдия, не съм в състояние да доведа свидетеля за днешното съдебно заседание. Моля да ме извините и да ми дадете последна възможност да го доведа. Съжалявам за причиненото неудобство, но считаме, че разпита на този свидетел е от значение за установяване фактите по спора.

АДВ. Ш.: Не се противопоставям на адв. Д., но настоявам това да бъде последна възможност, която давате за разпит на свидетел. Считам,че делото не следва да бъде отлагано още веднъж, поради което Ви моля да укажете на колегата  да доведе свидетеля, който желае да бъде разпитан на всяка цена.

АДВ. Б.:  Не възразявам по искането на адв. Д., но настоявам да се даде последна възможност на адв. Д. да доведе за разпит свидетеля.

 

Съдът СЧИТА, че следва да даде последна възможност на адв. Д. да доведе допуснатия свидетел, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 08.05.2018 г. от 14:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: